رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
آموزش ایزو17025
#1
آموزش ایزو17025
این آغازگر در نظر دارد مقدمه ای کوتاه برای استاندارد ISO / IEC 17025 ارائه دهد
برای اعتباربخشی آزمایشگاهی.
پس از خواندن این آغازگر، مدیران آزمایشگاه، کارکنان و دیگران که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند
توسط اعتباربخشی آزمایشگاه ISO / IEC باید:
 • مزایای اعتباربخشی آزمایشگاهی را درک کنید.
 • دارای یک مروری از نیازهای مدیریتی و فنی
 • بدانید که چه مراحل لازم برای ارزیابی مجوز اعتبار آزمایشگاه یا آزمایشگاه لازم است
احساس خوبی کسب می کند.
 • با مراحل پیاده سازی آشنا باشید.
 • انواع اسناد مورد نیاز را بدانید.
 • چگونگی تهیه یک آزمایشگاه برای ممیزی داخلی و خارجی را بدانید.
مفاهیم و ایده هایی که در این آغازگر بیان شده، خودم هستند و لزوما نیستند
منعکس کننده سیاست های Agilent یا LabCompliance رسمی است.
استانداردهای کیفیت کاملا پویا هستند. آنها هر دو سال یکبار به روز می شوند. مربوط
دستورالعمل اجرایی، که توسط کمیته های بین المللی توسعه یافته است، حتی منتشر می شود
اغلب امروزه هنر امروز ممکن است فردا مناسب نباشد.
خلاصه مدیریت
ISO / IEC 17025 استاندارد جهانی برای آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های کالیبراسیون است.
این مبنای اعتباربخشی از یک مجوز رسمی است. انتشار فعلی بود
منتشر شده در سال 2005
دو جزء اصلی در ISO / IEC 17025 وجود دارد: الزامات مدیریتی و فنی
الزامات. الزامات مدیریت مربوط به عملیات و اثربخشی است
از سیستم مدیریت کیفیت در داخل آزمایشگاه، و این بند مشابه است
الزامات به ایزو 9001. الزامات فنی مربوط به صلاحیت کارکنان؛
روش تست؛ تجهیزات و کیفیت؛ و گزارش نتایج آزمون و کالیبراسیون.
پیاده سازی ISO / IEC 17025 برای آزمایشگاه ها سودمند است، اما کار و هزینه ها
باید قبل از ادامه در نظر گرفته شود.
 
مزایای اصلی پیاده سازی صحیح ISO / IEC 17025:
پیاده سازی ISO / IEC 17025 به عنوان بخشی از طرح های کیفیت آزمایشگاهی هر دو را فراهم می کند
مزایای آزمایشگاهی و تجاری مانند:
 • دسترسی به قراردادهای بیشتر برای آزمایش و / یا کالیبراسیون. برخی از مردم و
سازمان های خصوصی تنها قرارداد را با آزمایشگاه های معتبر ارائه می دهند. اعتباردهی خواهد شد
همچنین برای به دست آوردن قرارداد بیشتر از سازمان هایی که مجوز اعتبار ندارند، کمک می کند
اما در شرایط رقابتی، آزمایشگاه های مجاز را ترجیح می دهند.
 • شهرت جهانی و تصویر آزمایشگاه را بهبود بخشیده است.
 • به طور مداوم بهبود کیفیت داده ها و اثربخشی آزمایشگاهی.
 • دارای مبنایی برای اکثر سیستم های کیفیت دیگر مربوط به آزمایشگاه ها، مانند
تمرین های خوب تولید و آزمایشگاه های خوب.
آزمایشگاه های آزمایش تحلیلی به دنبال ISO / IEC 17025 خواهد شد در چند
مناطق. تفاوت اصلی بین شیوه های تحلیلی خوب و اعتبار رسمی رسمی
مقدار مدارک مورد نیاز برای توسعه است. هیچ شک و تردیدی وجود ندارد
آزمایشگاه تحلیلی از تحلیلگران واجد شرایط استفاده می کند، عملکرد تجهیزات را بررسی می کند
مورد استفاده برای آزمایش و روش های تحلیلی معتبر است. با این حال، بسیاری از موارد نتیجه
از تست ها به طور کامل مستند نشده است. صدور مجوز ISO / IEC 17025 نیازمند رسمی است
مستندات برای تقریبا همه چیز. شبیه به عملکرد در تنظیم شده است
محیط زیست - "چیزی که مستند نشده است شایعه است" و توسط ارزگان مشاهده شده است
به عنوان "انجام نشده است."
تاثیر کلی اعتباربخشی در یک آزمایشگاه تحلیلی بهتر می تواند نشان داده شود
با نگاه کردن به کل جریان داده های نمونه / داده. شکل 1 یک آزمایشگاه معمولی را نشان می دهد
گردش کار نمونه ها و داده های آزمون، همراه با الزامات ISO / IEC 17025.
الزامات خاص عبارتند از:
 • نمونه برداری باید با توجه به یک طرح نمونه گیری و تمام جزئیات نمونه انجام شود
باید مستند باشد
 • نمونه ها باید منحصر به فرد شناسایی شوند و یکپارچگی نمونه باید محافظت شود
در طول حمل و نقل و ذخیره سازی.
 • کیفیت نتایج آزمون باید نظارت شود.
 • گزارش های تست شامل نتایج آزمون و همچنین برآورد کلی است
عدم قطعیت اندازه گیری این گزارش همچنین باید شامل اطلاعات مفصل باشد
در مورد نمونه و شرایط آزمایش، و یا یک لینک به یک سند مرجع.
 • مدارک باید به درستی نگهداری شوند تا اطمینان از اطمینان و دسترسی به اطلاعات صورت گیرد.
برخی از الزامات بیش از یک گام گردش کار را تحت تاثیر قرار می دهند:
 • تمام روش ها و روش های تحلیلی باید مورد تایید قرار گیرد. این شامل روش ها می شود
و روش های نمونه برداری، آزمایش و ارزیابی داده ها.
 • تجهیزات مورد استفاده برای نمونه برداری و آزمایش باید کالیبراسیون، تست شده و به خوبی انجام شود
نگهداری. مواد مانند استانداردهای کالیبراسیون باید واجد شرایط و ردیابی باشند
به سیستم های بین المللی سیستم (SI) یا مواد مرجع تایید شده.
شکل 1: الزامات ISO / IEC 17025 برای آزمایشگاه آزمایشگاه
ISO / IEC 17025 الزامات آزمایشگاه های آزمایشگاهی
برنامه نمونه گیری
و نمونه برداری
مستندات
کنترل مستندات، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، رسیدگی به شکایت، مدیریت تامین کنندگان و فرعی قراردادی، ساختار سازمانی غیرقابل انکار، ممیزی داخلی
 • اعتبار سنجی روش ها و روش های تحلیلی
 • تست کالیبراسیون تجهیزات و تعمیر و نگهداری
 • درجه بندی مواد
 • ردیابی
 • کنترل تست های غیرمستقیم
 • واجد شرایط بودن پرسنل
 • شرایط محیطی کنترل شده
 • روش های نوشته شده
شناسایی نمونه حفاظت از یکپارچگی نمونه
نظارت بر کیفیت نتایج آزمون شرایط آزمون & نتایج آزمون،
با برآورد عدم قطعیت
اطمینان از صحت و امنیت رکورد
مطابقت در همه مراحل گردش کار
سازگاری در سراسر آزمایشگاه
نمونه برداری نمونه
تست تست مدیریت
گزارش ها
نگهداری ضبط
 • نتایج آزمون های غیرقابل انطباق باید مستند و کنترل شود.
 • مردم باید از طریق آموزش، تجربه، یا آموزش
 • شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و الکترومغناطیسی دخالت باید کنترل و کنترل شود.
 • تمام وظایف معمول باید با توجه به رویه های نوشته شده انجام شود.
برخی از نیازهای اضافی نه تنها تجزیه و تحلیل نمونه، بلکه سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد
کل آزمایشگاه:
 • اسناد خاص باید توسعه یافته و حفظ شود، از جمله سیاست های فردی و یک طرح کیفیت
 • مشکلات موجود شناخته شده باید اصلاح شود و یک برنامه عملیاتی باید توسعه یابد برای جلوگیری از عود مشکلات مشابه یا مشابه.
 • تمامی شکایات مشتریان باید به طور رسمی دنبال شود.
 • برنامه رسمی باید برای مدیریت تامین کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و قراردادی های فرعی
 • ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که منافع متضاد وجود نداشته باشد که می تواند کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد.
 • مطابق با ISO / IEC 17025 و رویه های داخلی باید در طول سال بررسی شود
 • ممیزی داخلی منظم
اقدامات کلیدی در جهت اعتباربخشی:
هشت مرحله کلیدی برای اعتباربخشی آزمایشگاه وجود دارد:
 1. مدیریت یک مالک پروژه را تعریف می کند.
 2. مالک پروژه جزئیات استاندارد، حمایت از ادبیات و دیگر موارد را مطالعه می کند اطلاعات مرتبط.
 3. صاحب پروژه دامنه اولیه اعتباربخشی را تعریف می کند و با آن کار می کند متخصصان آزمایشگاهی برای تهیه یک لیست با الزامات.
 4. صاحب پروژه و متخصصان آزمایشگاه یک تجزیه و تحلیل شکاف را برای تعیین تعیین می کنند تفاوت بین الزامات و آنچه در حال حاضر در برنامه اجرا می شود آزمایشگاه.
 5. بر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل شکاف، مالک پروژه، آزمایشگاه متخصصین، تامین مالی و مستندات و مشاورین خارجی هزینه های اعتباربخشی را تخمین بزنید.
 6. هزینه های تخمین زده شده به مدیریت، همراه با فرصت های افزایش یافته است.
 7. مدیریت تصمیم دارد تا با اعتباربخشی ادامه دهد.
 8. مالک پروژه مراحل پیاده سازی را دنبال می کند.
معرفی
شرکت ها باید به طور مداوم محصولات و / یا خدمات با کیفیت را در صورت نیاز ارائه دهند
میخواهید در طول زمان در بازار موفق باشید. بهبود کیفیت
تبدیل شدن به یک کلیدی استراتژی کسب و کار ملی و بین المللی. اکثر شرکت ها از آن استفاده می کنند
سیستم های کیفیت به عنوان روش تضمین سازگاری و انطباق محصولات یا خدمات به یک مجموعه مشخص از استانداردها یا انتظارات مشتری.
سیستم های کیفیت
چندین استانداردهای سیستم کیفیت در کشورهای مختلف در سالهای 1960 و 1960 توسعه یافت
1970s MIL-Q-9858A در ایالات متحده در سال 1963 و BS 5750 تاسیس شد
در سال 1979 در انگلستان تاسیس شد. احتمالا این دو بیشترین هستند
استانداردهای مهم از این دوره. سری ISO 9000 از استانداردهای کیفیت بود
تاسیس شده در سال 1987 برای اجرای و حفظ یک سیستم کیفیت. این استاندارد است
قابل قبول بین المللی است و می تواند به عنوان یک معیار برای ارزیابی کیفیت شخص ثالث مورد استفاده قرار گیرد
 
ISO / IEC 17025 - سیستم کیفیت آزمایشگاهی
آزمایشگاه ها نقش مهمی را در سیستم های کیفیت شرکت ایفا می کنند. ISO / IEC 17025 (1)
می تواند به عنوان یک استاندارد برای توسعه و ایجاد یک سیستم کیفیت برای آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد
و همچنین برای ارزیابی توسط مشتریان آزمایشگاهی یا اشخاص ثالث. استاندارد نیز می تواند باشد
به عنوان معیار برای اعتباربخشی آزمایشگاهی استفاده می شود. کار بر اساس استانداردهای جهانی
برای آزمایشگاه ها برای اطمینان از صحت و قابل مقایسه بودن بین المللی بسیار مهم است
نتایج آزمون و کالیبراسیون. یکی از اهداف استفاده از استانداردهای جهانی کاهش آن است
تعداد آزمون هایی که در تجارت ملی و بین المللی مورد نیاز است.
اولین نسخه "الزامات عمومی استاندارد بین المللی برای کمیت آزمایشگاه آزمایش و کالیبراسیون "به عنوان نتیجه حاصل شد
تجربه گسترده در اجرای ISO / IEC Guide 25 و EN 45001؛ جایگزین شد
این استانداردهای اولیه در سال 1999. این استاندارد جدید شامل تمام الزامات است که آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های کالیبراسیون باید ملاقات کنند اگر آنها مایل به نشان دادن آن هستند یک سیستم مدیریتی دارند، از لحاظ فنی صلاحیت دارند و می توانند تولید کنند نتایج فنی از لحاظ فنی
 
الزامات مدیریت در نسخه اول به ایزو 9001: 1994 و ایزو 9002: 1994 اشاره دارد.
این استانداردها توسط استاندارد ISO 9001: 2000 جایگزین شده اند که به روز رسانی شده است
ISO / IEC 17025 لازم است. در نسخه دوم ISO / IEC 17025 که در سال 2005 منتشر شد،
مقررات اصلاح شده و یا اضافه شده تنها زمانی که لازم به نظر می رسد
ایزو 9001: 2000
آزمایشگاه های آزمایش و کالیبراسیون که مطابق با ISO / IEC 17025 هستند مطابقت دارند همچنین طبق استاندارد ISO 9001 عمل می کند.
واحدهای اعتباربخشی که صلاحیت تست و کالیبراسیون را می شناسند آزمایشگاه ها از ISO / IEC 17025 به عنوان مبنای اعتباربخشی خود استفاده می کنند.
ISO / IEC 17025 به پنج بند، دو ضمیمه و یک بخش کتابشناسی تقسیم می شود:
 • ماده 1: حوزه
این استاندارد فعالیت های فنی یک آزمایشگاه و همچنین مدیریت را پوشش می دهد
و جنبه های سازمانی برای انجام فعالیت های فنی به روش صحیح.
 • ماده 2: مراجع قانونی
 • ماده 3: شرایط و تعاریف
 • ماده 4: الزامات مدیریت
اکثر الزامات مشابه موارد مندرج در استاندارد ISO 9001: 2000 می باشد.
 • ماده 5: الزامات فنی
بسیاری از الزامات از راهنمای ISO 25 آمده است.
 • ضمیمه A: مراجع صریح به ISO 9001: 2000
 • پیوست ب: دستورالعمل برای ایجاد برنامه های کاربردی برای زمینه های خاص
 • کتابشناسی
مهمترین عناوین بند 4 و 5، توصیف مدیریت و فنی است
الزامات.
این ضوابط علاوه بر الزامات رسمی، شامل یادداشت ها نیز می باشند با توضیحات و توصیه های بیشتر.
 
محدوده و مقالات این آغازگر
پیاده سازی یک سیستم کیفیت مانند ISO / IEC 17025 بر آزمایشگاه اثر می گذارد سازمان و عملیات. این آغازگر برخی از اجرای خاص را مورد بحث قرار می دهد
الزامات، همراه با دلایل آنها برای آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های کالیبراسیون.
این آغازگر مخصوصا برای آزمایشگاههای شیمیایی تحلیلی مفید است اعتباربخشی طبق استاندارد بین المللی شناخته شده است. مثالها شامل
آزمایش مواد غذایی، آزمایش محیط زیست، آزمایش شیمیایی، آزمایش بالینی، دارویی
آزمایش و آزمایشگاه های آزمایشی دیگر. این آغازگر آزمایشگاه و QA را راهنمایی می کند
مدیران و کارکنان از طریق کل پروسۀ اعتباربخشی ISO / IEC 17025. این نیز کمک می کند تا آزمایشگاه هایی که تحت سیستم های مختلف کیفیت کار می کنند برای ایجاد کارآمد روش برای انطباق با تمام الزامات.
در این آغازگر پوشش داده شده است:
 • الزامات مدیریت
 • الزامات فنی
 • توصیه برای اجرای
 • مراحل صدور مجوز ISO / IEC 17025
 • مستندات
 • ممیزی داخلی و خارجی
 • اجرای چندین سیستم کیفیت
پرایمر و مواد مرجع آن باید درک درستی از آن داشته باشند
اهمیت ISO / IEC 17025، الزامات و نکات کلیدی برای پیاده سازی.
آغازگر جایگزین استاندارد خود نیست و تمام الزامات را فهرست نمی کند.
در عوض، آن را به مهم ترین الزامات و کسانی که نیاز به خاص است متمرکز است
توجه، با توجه به نظر و تفسیر نویسنده. آغازگر نیز
ابزارهایی مانند دستورالعمل های کیفیت نمونه، روش های عملیاتی و همه موارد را شامل نمی شود
قالب هایی که به سرعت پیاده سازی ISO / IEC 17025 کمک می کنند. این موارد می تواند باشد
به عنوان بسته های ویژه ای که از ارائه دهندگان خدمات در دسترس هستند، به عنوان مثال، به دست آمده است
ISO / IEC 17025 بسته اعتباربخشی از ( LabCompliance2)
الزامات مدیریت
الزامات مدیریت مربوط به عملکرد و اثربخشی کیفیت است
سیستم مدیریت درون آزمایشگاه الزامات مشابه ISO 9001 است.
این بند به پانزده فصل تقسیم شده است، شرح داده شده در زیر.
 
سازمان
این فصل تضمین می کند که نقش و مسئولیت های آزمایشگاه، مدیریت و پرسنل کلیدی تعریف شده است.
امتیاز کلیدی:
 • ساختار سازمانی، و همچنین مسئولیت ها و وظایف هر دو مدیریت
و کارکنان باید تعریف شوند.
 • ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که ادارات دارای تناقض باشند
منافع بر کیفیت کار آزمایشگاه تاثیر نمی گذارد. مثالها شامل
بازاریابی تجاری یا بخش های تامین مالی.
 • یک مدیر اطمینان کیفیت باید منصوب شود
 • تمام پرسنل باید از هر فشار تجاری یا مالی که می توانند آزاد باشند بر کیفیت کالیبراسیون و نتایج آزمایش اثر منفی دارد.
سیستم مدیریت
این فصل نحوه اطمینان از اینکه سیستم مدیریتی اجرا می شود، توضیح داده شده است.
حفظ و به طور مداوم بهبود یافته است.
امتیاز کلیدی:
 • باید اطمینان حاصل شود سیاست ها، روش های استاندارد و دستورالعمل های کاری کیفیت نتایج آزمون.
 • باید یک دفترچه کیفیت با اظهارات سياسی که صادر می شود وجود داشته باشد با مدیریت سطح بالا ارتباط برقرار می کند.
 • اثربخشی سیستم مدیریت باید به طور مداوم بهبود یابد.
 
کنترل اسناد
پاراگراف های جداگانه در این فصل نحوه اطمینان از اینکه تمام اسناد مربوطه را توضیح می دهد
به سیستم مدیریتی منحصر به فرد شناسایی و ایجاد، تایید، صادر، و تغییرات زیر رویه های مستند شده را تغییر داد.
امتیاز کلیدی:
 • تمام اسناد رسمی باید مجاز و کنترل شوند.
 • اسناد باید به طور منظم بررسی و به روز شود در صورت لزوم. باز بینی
فرکانس به سند خود بستگی دارد. چرخه های بررسی معمول بین یک است
و سه سال.
 • تغییرات در اسناد باید همان فرایند بررسی را همانطور که برای
توسعه اسناد اولیه.
مرور درخواستها، مناقصه ها، و قراردادها
این فصل نحوه اطمینان از الزامات درخواست ها، مناقصه ها و قراردادها به خوبی تعریف شده، بررسی شده، درک شده و مستند شده است.
امتیاز کلیدی:
 • بررسی سرپرست آزمایشگاهی باید اطمینان حاصل شود که آزمایشگاه فنی دارد
توانایی و منابع برای برآوردن الزامات.
 • تغییرات در قرارداد باید روند مشابه قرارداد اولیه را دنبال کند.
 
زیرقرارداد تست و کالیبراسیون
این فصل نحوه اطمینان از تست ها و کالیبراسیون ها را که به ترتیب زیر قرارداده شده اند، توضیح می دهد
احزاب با توجه به استانداردهای کیفیت همانند انجام می شوند
آزمایشگاه زیر قرارداد.
امتیاز کلیدی:
 • صلاحیت حزب قراردادی باید از طریق مستندسازی تضمین شود
سیستم کیفیت مانند ISO / IEC 17025.
 • آزمایشگاه قرارداد قرارداد به مشتری برای قراردادی قرارداد بستگی دارد
کار، به جز مواردی که مشتری یا دستگاه نظارتی مشخص می کند کدام است قراردادی باید استفاده شود.
 
خدمات و لوازم خریدی
این فصل نحوه اطمینان از اینکه خدمات و لوازم تحویل توسط سوم احزاب بر کیفیت و اثربخشی عملیات آزمایشگاهی تاثیر نمی گذارند.
امتیاز کلیدی:
 • تامین کنندگان باید انتخاب و به طور رسمی ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که خدمات و
منابع با کیفیت مناسب هستند.
 • پرونده های فرایند انتخاب و ارزیابی باید حفظ شود.
 • کیفیت مواد ورودی باید با مشخصات پیش تعیین شده تایید شود.
خدمات به مشتری
این فصل نحوه اطمینان از اینکه آزمایشگاه به طور مداوم با مشتری می باشد را شرح می دهد
الزامات.
امتیاز کلیدی:
 • آزمایشگاه باید با مشتریان ارتباط برقرار کند تا درخواستها را روشن کند و دریافت کند
ورودی مشتری
 • آزمایشگاه باید یک برنامه رسمی برای جمع آوری بازخورد از مشتری داشته باشد
به طور مداوم
 • آزمایشگاه باید به مشتریان اجازه دهد که آزمایشگاه را ممیزی کنند.
 
شکایت
این فصل نحوه اطمینان از اینکه هر گونه شکایت مشتری مستند شده است،
ارزیابی و به اندازه کافی پیگیری می شود.
امتیاز کلیدی:
 • برای حل شکایات دریافت شده باید یک سیاست و روش وجود داشته باشد
از مشتریان.
 • اسناد شکایات و تمام مراحل رسیدگی به شکایات باید باشد
نگهداری. این شامل مستندسازی تحقیقات و اقدامات اصلاحی است.
 
کنترل تست های غیر سازگار و / یا کالیبراسیون کار
تست ها، کالیبراسیون ها و دیگر عملیات آزمایشگاهی باید قبلا مطابق باشد
مشخصات تعریف شده مانند مشخصات آزمایشگاهی یا مشخصات تعریف شده توسط مشتری.
این فصل نحوه اطمینان از نتایج آزمون و کالیبراسیون غیرمستقیم را توضیح می دهد به اندازه کافی پیگیری می شوند و اصلاحات آغاز می شوند.
امتیاز کلیدی:
 • باید یک سیاست و فرآیند وجود داشته باشد که در صورت عدم نتیجه، به اجرا درآید مطابق با رویه ها
 • اقدامات اصلاحی باید بلافاصله صورت گیرد تا از عود شدن جلوگیری شود.
 • اهمیت کار غیرمستقیم باید مورد سنجش قرار گیرد، برای مثال تاثیر احتمالی بر سایر آزمایشها یا کالیبراسیون کار.
 • در صورت لزوم، مشتریان باید مطلع شوند.
بهبود
این فصل نحوه اطمینان از اثربخشی مدیریت را توضیح می دهد سیستم به طور مداوم بهبود یافته است.
امتیاز کلیدی:
 • پیشنهادات برای بهبود باید از گزارش حسابرسی، تجزیه و تحلیل داده ها،
شکایات و پیشنهادات مشتری، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، و
بررسی های مدیریت
 • پیشنهادات باید در طول زمان جمع آوری شده و توسط مدیریت برای آنها بررسی شود اقدامات مناسب
 
اقدام اصلاحی
این فصل نحوه اطمینان از اینکه علت اصلی کار غیرمجاز است را توضیح می دهد یا انحراف از روش های آزمایشگاهی و مدیریتی مشخص می شود و آن اقدامات اصلاحی کافی انتخاب شده، اجرا، مستند شده و نظارت می شود.
امتیاز کلیدی:
 • اقدامات اصلاحی می تواند از طریق آزمون های غیرمستقیم یا سایر کارها انجام شود شکایت مشتریان، ممیزی داخلی یا خارجی، بررسی مدیریت، و مشاهدات توسط کارکنان
 • اقدامات اصلاحی باید برای حذف مشخصه های انتخاب شده و اجرا شود مشکل و جلوگیری از عود مشکل مشابه.
 • به عنوان اولین گام در فرایند، علت اصلی عدم انطباق باید شناسایی شود.
 • اثربخشی اقدامات اصلاحی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 
اقدام پیشگیرانه
اقدامات پیشگیرانه باید زمانی آغاز شود که منابع بالقوه عدم انطباق باشند شناسایی شده اند. عدم انطباق ممکن است فنی یا مرتبط با مدیریت باشد
سیستم. هدف این است که احتمال وقوع چنین پتانسیل را کاهش دهیم
عدم انطباق.
امتیاز کلیدی:
 • باید یک روش برای شناسایی منابع بالقوه عدم انطباق وجود داشته باشد تعریف اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع این عدم انطباق.
 • اثربخشی اقدام پیشگیرانه باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
پاسخ }
سپاس شده توسط:


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Thumbs Up اختصاصی محتا.معرفی ios 9 و آموزش استفاده Delaram 2 1,519 02-08-2016، 04:40 PM
آخرین ارسال: Delaram
  آموزش برنامه نویسی ساده سلام 26 4,410 03-17-2015، 03:28 PM
آخرین ارسال: حنانه

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان