رتبه موضوع:
  • 2 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ترنسجندر
#1
transgender معرف يك گروه از افراد است كه حالات و رفتارهايی دارند كه به راحتى نمى شود انها را به گروه زن يا مرد اطلاق كرد. در ادامه مطلب به معرفى ترنسجندر، تاريخچه، افراد موثر و زير گروه هاى ان ميپردازيم.
قبل از ادامه ذكر چند نكته لازم است:
١. اين مقاله صرفا اموزشى است و استفاده هاى ديگر از ان مسئوليتى را متوجه انجمن نخواهد كرد.
٢. به دليل استفاده از واژه هاى جنسى و مطالب ان خواندن اين مطلب براى افراد زير ١٥ سال ممنوع مى باشد و توصيه نمى شود
٣. اين مطلب ترجمه اى از نويسندگان خارج از ايران است و تا حد ممكن سعى بر هماهنگى ان با فرهنگ ايران شده است ولى ممكن است بعضى مطالب در مورد ايران صدق نكند.
٤. هرگونه انتشار و تكثير اين مطلب ازاد بوده و باعث اگاهى ديگران خواهد شد
حق معنوى مترجم (انجمن ترنس گمنام) بر عهده شما

[عکس: 36764997603128156823.jpg]
ترنسجندر يك اسم عمومى براى افراد، عقايد و گروه هايى است كه مايل به تغيير قواعد فرهنگى و اجتماعى و فيزيكى جنسيت خود مى باشند
ترنسجندر به معناى ديگر يعنى يك فرد كه خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، يا بدون جنسيت ببيند ولى ديگران فرد را از لحاظ ظاهرى يا ژنتيكى به صورت ديگر ببينند. ترنسجندر يك گرايش جنسى نيست. يك ترنسجندر به عنوان يك فرد ميتواند يك hetrosexual, hom.ose.xual, b.ise.xu.al, pan.s.e.x.ual ويا asexual باشد
بعضى ترنسجندرها تصور ميكنند كه برچسبهاى گرايش جنسى كامل نيست و براى انها تطبيق نميكند

سير تكامل اصطلاح Transgender
Transgender از دو بخش trans به معنای مخالف و gender به معنای جنسيت جسمی تشكيل شده است
اصطلاح Transgender در سال ١٩٧٠ ميلادى مطرح شد و به افرادى اطلاق ميشود كه مايل هستند بدون اعمال جراحى و مراحل پزشكى به صورت جنس مخالف زندگى كنند در سال ١٩٨٠ اين اصطلاح گسترش يافت و به صورت يك چتر حمايت براى كسانى ايجاد شد كه از هويت جنسى زمان تولد خود ناراضى هستند.
در سال ١٩٩٠ اين اصطلاح يك بعد سياسى پيدا كرد و تمام افرادى را تحت پوشش قرار داد كه به صورت عادى قابل جنسيت بندى نيستند و براى مساوات انها در قانون گذارى و امور اجتماعى تلاش ميكند

ترنسكشوال در مقابل ترنسجندر
ترنسكشوال شباهتى به ترنسجندر ندارد نه در بحث پزشكى و نه در بحث روانشناسى
اين بحث اولين بار توسط هری بنجامين در كتاب 'پديده ترنسكشواليسم' مطرح شد و او ترنسكشواليسم را توسط مقياسی كه 'مقياس بنجامين' خوانده ميشود تحت بررسی قرار داد كه سطوح مختلف ترنسكشواليسم را مشخص ميكند كه شامل: ترنسكشوال جراحی نشده ، ترنسكشوال واقعی با شدت متوسط و ترنسكشوال واقعی با شدت بالا می شود
اكثر ترنسها اعتقاد بر اين دارند كه 'ترنسكشوال واقعی' در ارزوی جراحی و تغيير جنسيت هست. طبق تعريف هری بنجامين از 'ترنسكشوال واقعی با شدت متوسط' يعنی افرادی كه احتياج به تستسترون و استروژن و دارو به عنوان پيش زمينه جراحی دارند.
اين مطلب از ابتدا مطرح بوده است كه ترنسكشوال برخلاف بقيه ترنسجندرها به تغيير در اندام هاى جنسى ميپردازد و به همين خاطر اكثر ترنسكشوالها خود را از ترنسجندرها جدا ميبينند و البته ترنسجندرها نيز علاقه اى به همگروه شدن با ترنسكشوالها ندارند

Charles "Virginia" Prince موسس سازمان tri-ess و ابداع كننده كلمه ترنسجندر هميشه مايل به جدا كردن خود از ترنسكشوالها بود وی در كتاب "Men Who Choose to Be Women," نوشته: من سرانجام تفاوت ميان s.e.x و gender را متوجه شدم و اين كه تغيير s.e.x ساده است ولی تغيير gender نه. در نوشته های اكادميك فرق اين ٢ مشخص است ولی در فلسفه اين تفاوت بارها رد شده است. به هر حال s.e.x به دسته بندي مرد يا زن بودن با توجه به اندام جنسى است ولی gender زن و مرد را بر اساس رفتار اجتماعی و معاشرتی جدا ميكند . وی با اين كار افراد زيادی را از اسم ترنسكشوال جدا كرد

تشخيص ترنسجندر
زماني كه يك فرد خود را به عنوان يك ترنسجندر می شناسد با زير گروه های مختلفی روبرو میشود كه شامل: transsexual, trans.vesti.te or cross.dress, bi.gender, an.dro.gyne و gend.erqu.eer می شود كه هر كدام را به اختصار توضيح ميدهيم

transsexual
از ٢ كلمه trans به معناى فرا در زبان لاتین و یا trans به معنای مخالف در زبان المانی و sexual به معناى جنسيت جسمى تشكيل شده است
ترنسكشوال به افرادی گفته می شود كه جنسيتی روانی مخالف با اندام جنسی متولد شده با ان دارند و در تلاش و ارزوی زندگی با جنسيت و اندام جنسی و مسئوليت اجتماعی متانسب با جنس دلخواه خود هستند يك ترنسكشوال تمايل دارد پروسه تغيير جنسيت را طی كند يعنی اندام جنسی و ظاهری خود را به صورت جنس مخالف تغيير دهد و پس از اين تغيير لزوما يك ترنسكشوال يا ترنسجندر نيست و تنها يك مرد يا يك زن است. كسانی كه پس از تغيير باز هم خود را ترنسكشوال میداند يك انتخاب شخصی است، ممكن است نخواهد زندگی پيش از تغيير را فراموش كند يا برای كمك به ترنسهاي ديگر اين كار را بكند يا هر دليل شخصى ديگر

نماد:
نماد ترنسكشواليسم يك دايره بنفش است كه در اطراف ان نماد زن، مردو دو جنسه قرار دارد گاهى نيز به صورت يك پروانه است كه ٢شاخك ان نماد زن و دوجنسه و دم ان نماد مرد است
[عکس: 02522490775470197909.jpg]

tra.nsv.estite or cross.dress
tra.nsve.stite يك كلمه المانی است كه در سال ١٩٢٠ وارد ادبيات شد. trans به معنای مخالف و vestite به معنای پوشش است
ترنس وستيت يك دگرپوش است يعنى كسى كه به پوشش و ظاهر جنس مخالف در مى ايد ترنس وستيت يك مترادف و هم معنى براى كراس درس است كه البته اصطلاح cross.dress رايج تر و عمومى تر از tran.sves.tite است. اصطلاح cross dress به خوبى در نوشته ها و مطالب مربوطه مشخص شده نيست
پروفسور Michael A. Gilbert اين تعريف را ارئه ميدهد: يك cross.dresser كسى است كه يك هويت جنسى واضح و مشخص دارد كه همان جنسيت بيولوژيكى زمان تولدش است و پوشش جنس مخالف را انتخاب ميكنند كه دلاليل مختلفى دارد بعضى افراد ممكن است به دلايل مختلفى مانند؛ بازى در يك نقش، مراسم و ايين ها و دلايلى از اين قبيل در پوشش جنس مخالف در بيايند ولى لزوما يك crossd.resser نيستند يك cross.dresser به عنوان جنس مخالف شناخته نميشود و مايل به اموزش و تمرين رفتارهاى جنس مخالف نيست و به هيچ عنوان به دنبال تغيير جسمى به جنس مخالف نيست

gend.erqu.eer
gend.erq.ueer يك تجربه جديد برای معنی بخشيدن به جنسيت كسانی است كه در معناشناسی زن و مرد قرار نمی گيرند. به عنوان مثال يك فرد كه در زمان تولد يك زن به دنيا می ايد ولی حالات و رفتار مردانه دارد، در اجتماع خود را زن تصور می كند از لحاظ گرايش جنسی به زنان گرايش دارد، ريش می گذارد، لباس زنانه می پوشد و...! اين فرد از هيج يك از كليشه های زن/مرد بودن پيروى نمى كند و تركيبی از رفتارهای هر ٢ گروه است.
در صفر و يك زن و مرد بودن gend.erq.ueer نامفهوم و مطرود است
به نوعى gend.erq.ueer جنسيت عجيب است

نماد:
نماد gen.derq.ueer یک پرچم ۳ رنگ است که بنفش کمرنگ در بالاترین قسمت ان به معنی کسانی است که احساس می‌کنند هر دو جنسیت را دارند رنگ سبز در وسط به معنی کسانی است که احساس می‌کنند مرد یا زن نیستند و سفید در پایین ترین بخش ان به این معنی است که gen.derq.ueer ذر منطق صفر و یکی زن یا مرد بودن معنا نمی‌دهد
[عکس: 320px-Gq_flag.png]

androgyne
در قرن ١٦ از زبان يونان به صورت androgunos وارد زبان لاتين شد كه andr به معنای مرد و gune به معنای زن است
يك androgyne در چارچوب هيچ كدام از قواعد جنسيت جاي نميگيرد و هيچ فرم خاصی از گرايش جنسی نيست. androgyne ممكن است بين زن و مرد باشد ،در حال حركت از مردانگی به زنانگی باشد (يا بر عكس) يا هيچ جنسيتی نداشته باشد اين حالات ممكن است روحی و يا جسمی باشد. نام ديگر androgyne همان hermapherodit است كه در ايران رواج بيشتری دارد

bi-gender
يك bigender كسی است كه هم مردانه رفتار ميكند و هم زنانه. فرق bigender و gend.erq.ueer در اين است كه bigender در يك لحظه بر اساس يكی از كليشه هاي زن و مرد رفتار ميكند و در لحظه ديگر بر اساس كليشه ای ديگر ولی يك gend.erqu.eer در يك لحظه بر اساس مخلوطی از هر ٢ جنسيت رفتار ميكند.
تفاوت bi.gender و bi.s.e.x.ual در رفتار جنسی و اجتماعی است،يك bigender رفتار جنسی و اجتماعی ٢گانه دارد ولی يك bise.xu.al تنها رفتار جنسی ٢گانه دارد.

منبع:
ویکیپدیا
پاسخ }
#2
  • سلام آیا آندروجینی ها بمانند ترنسکشوال ها از لحاظ شرعی فتوایی  منوط به درستی عقایدشون دارند یعنی میتونن از شر برخی از اندامی که مغایرت داره با روحشون خلاص بشن چون به شخصه سعی در پای بندی به عقاید دینی خودم دارم معذالک در گیر این اختلال هویتم که عود کرده،قبلا فکر میکردم این افکار جوری معصیتا ولی حالا که سنم بالا رفته نمیتونم خودم رو فریب بدم و بی تفاوتم  شدیدا نسبت به میل جنسی و حقیقتا هیچ رغبتی ندارم این رو گفتم صراحتا که درگیر امیال جنسی و (....) نیستم.
در این غرقاب مغاک،دهشت انگیز فرو رفتم، تو رو خدا پاسخم را بدهید.
مویه کنان Undecided ، ملتمسانه،خاضعانه، پاسخم را بدهید لطفا Sleepy
پاسخ }
سپاس شده توسط:
#3
(12-16-2017، 12:15 AM)k1androgyny نوشته:
  • سلام آیا آندروجینی ها بمانند ترنسکشوال ها از لحاظ شرعی فتوایی  منوط به درستی عقایدشون دارند یعنی میتونن از شر برخی از اندامی که مغایرت داره با روحشون خلاص بشن چون به شخصه سعی در پای بندی به عقاید دینی خودم دارم معذالک در گیر این اختلال هویتم که عود کرده،قبلا فکر میکردم این افکار جوری معصیتا ولی حالا که سنم بالا رفته نمیتونم خودم رو فریب بدم و بی تفاوتم  شدیدا نسبت به میل جنسی و حقیقتا هیچ رغبتی ندارم این رو گفتم صراحتا که درگیر امیال جنسی و (....) نیستم.
در این غرقاب مغاک،دهشت انگیز فرو رفتم، تو رو خدا پاسخم را بدهید.
مویه کنان Undecided ، ملتمسانه،خاضعانه، پاسخم را بدهید لطفا Sleepy

نه 
همچین فتوا یا اجازه شرعی نسبت به هیچ اقلیت جنسی دیگه ای وجود نداره
ترنس ها هم زیاد پذیرفته شده نیستن و فقط ترنس های کلاسیک که قصد عمل کردن دارن اونم توسط تعدادی از مراجع پذیرفته شدن و بقیه منحرف جنسی هستند از نظر دین و علمای دین
در کل به نظر من ادیان نیاز به یک به روزرسانی کلی دارند.
فراموش نکنید که شما هر طوری که هستید این انتخاب خود شما نبوده که بخواید حس گناه یا عذاب وجدان داشته باشید.
پاسخ }
سپاس شده توسط: k1androgyny
#4
یه سوال:
آیاامکانش هس ک یه فرد ترنس جندر ترنس سکشوال هم باشه؟!

واقعیت من از عمل کردن میترسم به همین خاطر بعضی از دوستان میگن ک احتمالش هست ک ترنس جندر باشم نه ترنس سکشوال
بطور مثال:اگه تغییر جنسیت رو ساحل فرض کنیم ومنی ک از پسر بودن خوشم نمیاد(ولی میتونم تاحدودی باهاش کنار بیام البته اینم نمیدونم شاید بخاطر اینه تا حالا هیچ تجربه زنونه ای نداشته ام ومیترسم زن شدن باعث شه همه کارهایی ک واسش زحمت کشیدم و توشون خیلی ماهرم والبته دوسشون هم دارم یه جا از دست بدم )بالای صخره ای ایستادم(پسر بودن) ک پایین همون صخره ساحل یا همون تبدیل شدن به جنسیت مورد علاقمه ولی چون از پایین آمدن از صخره میترسم و میشه گف ک شاید فوبیا دارم ک نکنه اوضاع بدتر شه ترجیح میدم ک تو همون بالای صخره بمونم و فقط ظاهرم رو زنونه کنم تا ببینم بعدترش چی میشه!

اینم بگم از اندام زنونه داشتن خوشم میاد واگه بخام با درصد بگم میل به داشتن اندام زنونه نسبت به مردونه 70 به 30 هستش شایدم بیشتر به نفع زنونه فقط میترسم با زن شدن اوضاع وخیم تر شه وگرنه به هیچ عنوان نمیتونم خصوصیات پسرونه رو تحمل کنم داره دیوونم میکنه
میشه بگین من دقیقا چی هستم؟!
اگر فکر میکنید که میتوانید
واگر فکر میکنید که نمیتوانید
در هر دو صورت درست فکر کرده اید.
●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬●
هنری فورد

پاسخ }
سپاس شده توسط: الناز2 ، winges girl
#5
(12-16-2017، 03:08 PM)ѕвезда نوشته:
(12-16-2017، 12:15 AM)k1androgyny نوشته:
  • سلام آیا آندروجینی ها بمانند ترنسکشوال ها از لحاظ شرعی فتوایی  منوط به درستی عقایدشون دارند یعنی میتونن از شر برخی از اندامی که مغایرت داره با روحشون خلاص بشن چون به شخصه سعی در پای بندی به عقاید دینی خودم دارم معذالک در گیر این اختلال هویتم که عود کرده،قبلا فکر میکردم این افکار جوری معصیتا ولی حالا که سنم بالا رفته نمیتونم خودم رو فریب بدم و بی تفاوتم  شدیدا نسبت به میل جنسی و حقیقتا هیچ رغبتی ندارم این رو گفتم صراحتا که درگیر امیال جنسی و (....) نیستم.
در این غرقاب مغاک،دهشت انگیز فرو رفتم، تو رو خدا پاسخم را بدهید.
مویه کنان Undecided ، ملتمسانه،خاضعانه، پاسخم را بدهید لطفا Sleepy

نه 
همچین فتوا یا اجازه شرعی نسبت به هیچ اقلیت جنسی دیگه ای وجود نداره
ترنس ها هم زیاد پذیرفته شده نیستن و فقط ترنس های کلاسیک که قصد عمل کردن دارن اونم توسط تعدادی از مراجع پذیرفته شدن و بقیه منحرف جنسی هستند از نظر دین و علمای دین
در کل به نظر من ادیان نیاز به یک به روزرسانی کلی دارند.
فراموش نکنید که شما هر طوری که هستید این انتخاب خود شما نبوده که بخواید حس گناه یا عذاب وجدان داشته باشید.

خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتی پاسخ دادی.
پاسخ }
سپاس شده توسط: ѕвезда ، arianats
#6
(12-16-2017، 03:08 PM)ѕвезда نوشته: نه 
همچین فتوا یا اجازه شرعی نسبت به هیچ اقلیت جنسی دیگه ای وجود نداره
ترنس ها هم زیاد پذیرفته شده نیستن و فقط ترنس های کلاسیک که قصد عمل کردن دارن اونم توسط تعدادی از مراجع پذیرفته شدن و بقیه منحرف جنسی هستند از نظر دین و علمای دین
در کل به نظر من ادیان نیاز به یک به روزرسانی کلی دارند.
فراموش نکنید که شما هر طوری که هستید این انتخاب خود شما نبوده که بخواید حس گناه یا عذاب وجدان داشته باشید.

جمعیت کفر از پریشانی ماست
آبادی بتخانه ز ویرانی ماست
اسلام به ذات خود ندارد عیبی 
هر عیب که هست، در مسلمانی ماست
پاسخ }
سپاس شده توسط: Q.u.e.e.n ، margan ، shahin_1
#7
سلام باخبر شدم متاسفانه یک گروه به نام شش رنگ برای به رسمیت رسیدن در جامعه ایرانی
ترنسجندرها و ترنسکشوال ها رو باخودشون ادغام کرده 
همایش،انجمن،راه می اندازن و در سایت هاشون اسم ترنس و ترنسجندرها رو در کنار همجنسگراها قرار میدن
در صورتی که ترنسجندر یک گرا.. جنس.. نیست و با این کارشون وجاهت مارو که خیلی قابل پذیرش بود از این هم بدتر میکنن
و مدعی اینن که ترنس ها در ایران بدلیل فشار دولت دست به تطبیق میزنن در صورتی که احتیاج به تغییر جنسیت ندارن
در حالی که این با واقعیت منافات داره هیچ جوره هم نمیشه در سایتشون واقعیت هارو منعکس کرد 
نگاه جامعه نسبت به ما قطعا از این هم بدتر میشه   Undecided 
باز خدارو شکر ما این انجمن محتا رو داریم برای تمییز دادن این موضوعات.
پاسخ }
سپاس شده توسط: margan ، الناز2 ، shahin_1 ، Q.u.e.e.n
#8
(12-16-2017، 04:37 PM)Q.u.e.e.n نوشته: یه سوال:
آیاامکانش هس ک یه فرد ترنس جندر ترنس سکشوال هم باشه؟!

واقعیت من از عمل کردن میترسم به همین خاطر بعضی از دوستان میگن ک احتمالش هست ک ترنس جندر باشم نه ترنس سکشوال
بطور مثال:اگه تغییر جنسیت رو ساحل فرض کنیم ومنی ک از پسر بودن خوشم نمیاد(ولی میتونم تاحدودی باهاش کنار بیام البته اینم نمیدونم شاید بخاطر اینه تا حالا هیچ تجربه زنونه ای نداشته ام ومیترسم زن شدن باعث شه همه کارهایی ک واسش زحمت کشیدم و توشون خیلی ماهرم والبته دوسشون هم دارم یه جا از دست بدم )بالای صخره ای ایستادم(پسر بودن) ک پایین همون صخره ساحل یا همون تبدیل شدن به جنسیت مورد علاقمه ولی چون از پایین آمدن از صخره میترسم و میشه گف ک شاید فوبیا دارم ک نکنه اوضاع بدتر شه ترجیح میدم ک تو همون بالای صخره بمونم و فقط ظاهرم رو زنونه کنم تا ببینم بعدترش چی میشه!

اینم بگم از اندام زنونه داشتن خوشم میاد واگه بخام با درصد بگم میل به داشتن اندام زنونه نسبت به مردونه 70 به 30 هستش شایدم بیشتر به نفع زنونه فقط میترسم با زن شدن اوضاع وخیم تر شه وگرنه به هیچ عنوان نمیتونم خصوصیات پسرونه رو تحمل کنم داره دیوونم میکنه
میشه بگین من دقیقا چی هستم؟!

در ایران و یا در هر جای از جهان نمیشه گفت همه ترنسها نیاز به جراحی دارن در ایران چه بخوای چه نخوای هر کی بگه ترنسم بهش مجوز کلاسیک میدن و باید عمل کنن خب مگه میشه تو ایران همه ترنسها واقعی باشن یعنی خیلی مشتاق به جراحی که حتی در مواقعی باعث آسیب رسوندن به آلت تناسلی خودشون میشن عموما 30 درصد از ترنسها مشتاقند به جراحی ولی بقیه مایل به تعقیر اندام جنسی خودشون از مردونه به زنانه هستن و اونا رو راضی میکنه تنها فرق بین ترنسکشول و ترنسجندر در عمل جراحی هستش وگرنه از لحاظ روحی و رفتاری و ذهنی کاملا بهک شبیه هستن اما در ایران فقط دو جنسیت رو میپزین و انتخاب دیگه ای نداریم چه بسا خیلی ها به خاطر فرار از مشکلات خانواده و جامعه بر خلاف میلشون جراحی میکنن و آخرش جز پشیمونی چیزی نیست اگه به دسته بندی هری بنجامین دقت کنین ترنسها رو به سه دسته تقسیم کردن که دسته سوم میل شدیدی به جراحی دارن نتیجه میگیریم که مذهب اجازه آزادی فردی رو از شخصی سلب میکنه و انو به سمتی که خودشون میخوان سوق میدن
دلم برایت تنگ شده 
میدانم روزی توام دلت برایم تنگ خواهد شد 
ولی آن روز دیگر من نخواهم بود???
پاسخ }
سپاس شده توسط:
#9
(12-23-2017، 05:15 PM)k1androgyny نوشته: سلام باخبر شدم متاسفانه یک گروه به نام شش رنگ برای به رسمیت رسیدن در جامعه ایرانی
ترنسجندرها و ترنسکشوال ها رو باخودشون ادغام کرده 
همایش،انجمن،راه می اندازن و در سایت هاشون اسم ترنس و ترنسجندرها رو در کنار همجنسگراها قرار میدن
در صورتی که ترنسجندر یک گرا.. جنس.. نیست و با این کارشون وجاهت مارو که خیلی قابل پذیرش بود از این هم بدتر میکنن
و مدعی اینن که ترنس ها در ایران بدلیل فشار دولت دست به تطبیق میزنن در صورتی که احتیاج به تغییر جنسیت ندارن
در حالی که این با واقعیت منافات داره هیچ جوره هم نمیشه در سایتشون واقعیت هارو منعکس کرد 
نگاه جامعه نسبت به ما قطعا از این هم بدتر میشه   Undecided 
باز خدارو شکر ما این انجمن محتا رو داریم برای تمییز دادن این موضوعات.

عزیزم اگه شما مایل به جراحی هستین عالی و جای بحثی نیست اما کسای که مثل شما ترنس هستن و به هر دلیل شخصی نمی خوان جراحی کنن و یا فعلا مایل به تعقیر جنسیت نیستن دلیل نمیشه ترنس نباشن و متفاوت باشن اونا هم دقیقا مثل شما هستن کاملا زنونه و با افکارهای شما اما جراحی مرحله آخر کار هستش که به تصمیم فردی برمیگرده
دلم برایت تنگ شده 
میدانم روزی توام دلت برایم تنگ خواهد شد 
ولی آن روز دیگر من نخواهم بود???
پاسخ }
سپاس شده توسط:
#10
(05-12-2018، 09:13 AM)نیاز نوشته:
(12-16-2017، 04:37 PM)Q.u.e.e.n نوشته: یه سوال:
آیاامکانش هس ک یه فرد ترنس جندر ترنس سکشوال هم باشه؟!

واقعیت من از عمل کردن میترسم به همین خاطر بعضی از دوستان میگن ک احتمالش هست ک ترنس جندر باشم نه ترنس سکشوال
بطور مثال:اگه تغییر جنسیت رو ساحل فرض کنیم ومنی ک از پسر بودن خوشم نمیاد(ولی میتونم تاحدودی باهاش کنار بیام البته اینم نمیدونم شاید بخاطر اینه تا حالا هیچ تجربه زنونه ای نداشته ام ومیترسم زن شدن باعث شه همه کارهایی ک واسش زحمت کشیدم و توشون خیلی ماهرم والبته دوسشون هم دارم یه جا از دست بدم )بالای صخره ای ایستادم(پسر بودن) ک پایین همون صخره ساحل یا همون تبدیل شدن به جنسیت مورد علاقمه ولی چون از پایین آمدن از صخره میترسم و میشه گف ک شاید فوبیا دارم ک نکنه اوضاع بدتر شه ترجیح میدم ک تو همون بالای صخره بمونم و فقط ظاهرم رو زنونه کنم تا ببینم بعدترش چی میشه!

اینم بگم از اندام زنونه داشتن خوشم میاد واگه بخام با درصد بگم میل به داشتن اندام زنونه نسبت به مردونه 70 به 30 هستش شایدم بیشتر به نفع زنونه فقط میترسم با زن شدن اوضاع وخیم تر شه وگرنه به هیچ عنوان نمیتونم خصوصیات پسرونه رو تحمل کنم داره دیوونم میکنه
میشه بگین من دقیقا چی هستم؟!

در ایران و یا در هر جای از جهان نمیشه گفت همه ترنسها نیاز به جراحی دارن در ایران چه بخوای چه نخوای هر کی بگه ترنسم بهش مجوز کلاسیک میدن و باید عمل کنن خب مگه میشه تو ایران همه ترنسها واقعی باشن یعنی خیلی مشتاق به جراحی که حتی در مواقعی باعث آسیب رسوندن به آلت تناسلی خودشون میشن عموما 30 درصد از ترنسها مشتاقند به جراحی ولی بقیه مایل به تعقیر اندام جنسی خودشون از مردونه به زنانه هستن و اونا رو راضی میکنه تنها فرق بین ترنسکشول و ترنسجندر در عمل جراحی هستش وگرنه از لحاظ روحی و رفتاری و ذهنی کاملا بهک شبیه هستن اما در ایران فقط دو جنسیت رو میپزین و انتخاب دیگه ای نداریم چه بسا خیلی ها به خاطر فرار از مشکلات خانواده و جامعه بر خلاف میلشون جراحی میکنن و آخرش جز پشیمونی چیزی نیست اگه به دسته بندی هری بنجامین دقت کنین ترنسها رو به سه دسته تقسیم کردن که دسته سوم میل شدیدی به جراحی دارن نتیجه میگیریم که مذهب اجازه آزادی فردی رو از شخصی سلب میکنه و انو به سمتی که خودشون میخوان سوق میدن

سلام
اینکه طبق مقیاس هری بنجامین ترنسکشوال بدون جراحی که مردد است بین تراجنسی و تراجنسیتی اونم از نوع ترنس وستیت رو صرفا ترنسکشوال بدونیم قابل قبول نیست و اینکه عمل تطبیق جسم در ایران از سطح پایین برخوردار است، امتناع از عمل دسته بندی جدیدی از ترنسکشوال را حادث نمیکند این یک جنبه زیبا شناختی است، شخصی که مایل به تطبیق جسم نیست همینطور که اشاره کردین ترنسجندر است حال که درصدد حذف ترنس وستیت از ترنسجندر ها هم هستند دارند به این باور میرسند که مبدل پوشی هویت جنسیتی نیست
من خودم به عنوان یک ترنسجندر به شدت مخالف مبدل پوشی و اشخاصی هستم که صرف میل جنسی با هورمون درمانی عملا  به لیدی بوی و شی میل تبدیل میشوند طبق تعریف بلانچارد خود زن/مرد پندار هستند فرد بیشتر از تصور خود به عنوان یک زن/مرد لذت می‌برد و نه از زن/مرد بودن. یعنی فرد ظاهر زنانه/مردانه را ارجح‌تر از نقش اجتماعی زنانه/مردانه می‌داند. از این رو ممکن است فرد اقدام به جراحی آلت تناسلی نکند و با پروتزها و اقدامات دیگر جسم خود را به یک زن یا مرد تبدیل کند 
از زمانی ترنسجندر دچار آسیب شد که افرادی بول هوس برای تجارت س.ک.س در پورنوگرافی چهره منحرف شده ترنسجندر رو خلق کردند
ایا در این صورت نمیشود از مردم نا آگاه انتظار داشت اشاعه افراد منحرف رو به ترنسجندر
پاسخ }
سپاس شده توسط:


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ترنسکشوال در مقابل ترنسجندر Mahtaa 17 18,272 06-29-2019، 05:41 PM
آخرین ارسال: امیلی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان