رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شکلک
#51
Rainbow 
بفرمایید هستی جانBlush

[عکس: angel3-smiley.gif?1292867547][عکس: bee-smiley.gif?1292867554][عکس: bunny-smiley.gif?1292867562][عکس: bye-smiley.gif?1292867562][عکس: color-eyes-smiley.gif?1292867573] [عکس: dreamy-eyes-smiley.gif?1292867585]  [عکس: fall-smiley.gif?1292867591]  [عکس: giggle2-smiley.gif?1292867603][عکس: gold-star-smiley.gif?1292867608][عکس: hello-smiley.gif?1292867615] [عکس: host-love2-smiley.gif?1292867620]  [عکس: hi-there-smiley.gif?1292867616] [عکس: host-love1-smiley.gif?1292867620] [عکس: multi-stars-smiley.gif?1292867640]  [عکس: rainbow-smiley.gif?1292867660]   [عکس: shower-smiley.gif?1292867671] [عکس: soccer-smiley.gif?1292867677] [عکس: splum-fairy-smiley.gif?1292867679] [عکس: spin2-smiley.gif?1292867679] [عکس: studsmatta-smiley.gif?1292867681]  [عکس: syellow1-smiley.gif?1292867686]  [عکس: teddy1-smiley.gif?1292867687]   [عکس: thank-you-smiley.gif?1292867689] [عکس: umbrella-smiley.gif?1292867693] [عکس: yes-happy-smiley.gif?1292867704]

[عکس: balloons-smiley.gif?1292867552][عکس: bubble-smiley.gif?1292867562]  [عکس: gatu-musikant-smiley.gif?1292867601] [عکس: good-luck-smiley.gif?1292867608] [عکس: new-year-smiley.gif?1292867642]  [عکس: rose-smiley.gif?1292867664]  [عکس: yaysmilesa-smiley.gif?1292867704]


[عکس: figure-skating-smiley.gif?1292867594]  [عکس: clay2-smiley.gif?1292867570]  [عکس: flirty2-smiley.gif?1292867595]  [عکس: girl1-smiley.gif?1292867604] [عکس: heart-shape2-smiley.gif?1292867614][عکس: heart-shape1-smiley.gif?1292867614][عکس: hearted-smiley.gif?1292867615] [عکس: heart-smiley.gif?1292867614] [عکس: hug3-smiley.gif?1292867621]  [عکس: hug2-smiley.gif?1292867621]  [عکس: singing2-smiley.gif?1292867672]  [عکس: singing1-smiley.gif?1292867672] [عکس: slow-dance-smiley.gif?1292867675]  [عکس: star-plucker-smiley.gif?1292867680]  [عکس: wet-kiss-smiley.gif?1292867699] [عکس: you-are-cute-smiley.gif?1292867706]


[عکس: geminis-smiley.gif?1292867602][عکس: group-hug1-smiley.gif?1292867610] [عکس: group-hug2-smiley.gif?1292867610][عکس: angel2-smiley.gif?1292867546] [عکس: hi5-smiley.gif?1292867616] [عکس: hopa-smiley.gif?1292867619] [عکس: hug1-smiley.gif?1292867621]  [عکس: pillow-talk-smiley.gif?1292867653] [عکس: salam-smiley.gif?1292867665] 


[عکس: computer-man-smiley.gif?1292867574][عکس: computer-tired-smiley.gif?1292867575] [عکس: dont-no-smiley.gif?1292867584] [عکس: nice-talkin-smiley.gif?1292867643][عکس: coffee-screen-smiley.gif?1292867572]
[عکس: coffee3-smiley.gif?1292867572][عکس: bulbar-smiley.gif?1292867562][عکس: coffee1-smiley.gif?1292867572][عکس: coke-smiley.gif?1292867573] [عکس: hamburgersmile3f-vi-smiley.gif?1292867612]  [عکس: hall-candy1-smiley.gif?1292867612] [عکس: marshmallow-smiley.gif?1292867635] [عکس: morning-coffee-smiley.gif?1292867639] [عکس: pizza-smiley.gif?1292867655]  [عکس: popcorn1-smiley.gif?1292867655]

[عکس: baseball-cap-smiley.gif?1292867552][عکس: canad-fireworks-smiley.gif?1292867563][عکس: doc-who-smiley.gif?1292867583][عکس: green-hat-smiley.gif?1292867610] [عکس: indubitably-smiley.gif?1292867625] [عکس: magik-smiley.gif?1292867634] [عکس: painting-smiley.gif?1292867649] [عکس: pirate1-smiley.gif?1292867654]  [عکس: pirates-smiley.gif?1292867654] [عکس: trapper-smiley.gif?1292867691]

[عکس: cowboy1-smiley.gif?1292867576][عکس: cowboy-night-smiley.gif?1292867576][عکس: bat-smiley.gif?1292867553]  [عکس: super-hero2-smiley.gif?1292867683][عکس: super-hero1-smiley.gif?1292867682]

[عکس: dance-girl1-smiley.gif?1292867578][عکس: dance-girl2-smiley.gif?1292867579][عکس: dance-girl3-smiley.gif?1292867579][عکس: dance-veild-smiley.gif?1292867580][عکس: dance-hula-smiley.gif?1292867579] [عکس: flirty7-smiley.gif?1292867597] [عکس: flower3-smiley.gif?1292867598] [عکس: flower2-smiley.gif?1292867598] [عکس: flower4-smiley.gif?1292867598] [عکس: girl12-smiley.gif?1292867605]  [عکس: queen-smiley.gif?1292867659][عکس: girl11-smiley.gif?1292867604] [عکس: girl5-smiley.gif?1292867607][عکس: roseg-smiley.gif?1292867664] [عکس: spin1-smiley.gif?1292867679] [عکس: yaya-sisters-smiley.gif?1292867704][عکس: flower-smiley.gif?1292867597]

[عکس: candle-smiley.gif?1292867564][عکس: cast-smiley.gif?1292867565][عکس: cat-smiley.gif?1292867565]

[عکس: feed-ducks-smiley.gif?1292867592] [عکس: aquarium1-smiley.gif?1292867549]  [عکس: giraffe-smiley.gif?1292867604] [عکس: need-more-smiles-smiley.gif?1292867641]  [عکس: nite-mare-smiley.gif?1292867643]  [عکس: pluck-moon-smiley.gif?1292867655]  [عکس: sleigh-smiley.gif?1292867674]  [عکس: surviv-china-smiley.gif?1292867683]

[عکس: bed-bug1-smiley.gif?1292867554][عکس: big-bed-smiley.gif?1292867555][عکس: count-sheep-smiley.gif?1292867576] [عکس: insomnia-smiley.gif?1292867625] [عکس: match-box-smiley.gif?1292867636] [عکس: moon-smiley.gif?1292867638] [عکس: night-umbrella-smiley.gif?1292867643]  [عکس: night-smiley.gif?1292867643]  [عکس: nitenite-smiley.gif?1292867644] [عکس: off-to-bed-smiley.gif?1292867647] [عکس: angel1-smiley.gif?1292867546]  [عکس: snooze-boat-smiley.gif?1292867676]   [عکس: snort-sleep-smiley.gif?1292867676] [عکس: sweet-dreams-smiley.gif?1292867685] [عکس: yawn-flower-smiley.gif?1292867703]


[عکس: freez-in1-smiley.gif?1292867600] [عکس: freez-in2-smiley.gif?1292867601]  [عکس: snoshovelf-smiley.gif?1292867676]

[عکس: camp-fire-smiley.gif?1292867563] [عکس: kumbaya-smiley.gif?1292867630] [عکس: cauldron-smiley.gif?1292867565][عکس: come-and-get-it-smiley.gif?1292867573]  [عکس: did-i-miss-smiley.gif?1292867581][عکس: delete2-smiley.gif?1292867581][عکس: dont-go-smiley.gif?1292867584] [عکس: doh-smiley.gif?1292867583]  [عکس: foof-smiley.gif?1292867599]    [عکس: hiding-smiley.gif?1292867617]  [عکس: huh-smiley.gif?1292867621]   [عکس: ice-cube-smiley.gif?1292867623]     [عکس: kkvastf-smiley.gif?1292867629]   [عکس: music-box-smiley.gif?1292867641]  [عکس: no-no-smiley.gif?1292867644]  [عکس: out-of-place-smiley.gif?1292867648]     [عکس: peace-flag-smiley.gif?1292867650]  [عکس: puppy-kisses-smiley.gif?1292867658]       [عکس: sleep-smiley.gif?1292867674]   [عکس: yoga-smiley.gif?1292867705]


[عکس: sorry-smiley.gif?1292867678] [عکس: snap-out-of-it-smiley.gif?1292867675]   [عکس: it-was-him2-smiley.gif?1292867626]    [عکس: it-was-him1-smiley.gif?1292867625]  [عکس: scolding-smiley.gif?1292867668]   [عکس: oh-smiley.gif?1292867648] [عکس: sorrow-smiley.gif?1292867678]  [عکس: zhemademe-smiley.gif?1292867706]


[عکس: free-speech1-smiley.gif?1292867600]  [عکس: free-speech2-smiley.gif?1292867600] [عکس: gold-medalist-smiley.gif?1292867608] [عکس: mix-points-smiley.gif?1292867637] [عکس: number1-smiley.gif?1292867647]  [عکس: prispall-smiley.gif?1292867657] [عکس: stop-sign-smiley.gif?1292867681] [عکس: top-points-smiley.gif?1292867690] [عکس: what-smiley.gif?1292867699]

---------------------------------------
تبسم جان کافیه رو شکلکا کلیک راست و کپی کنی و بعد در جای مورد نظر پیست کنی عزیزم. 81
.
.[عکس: Screenshot_2017_03_15_10_40_35_946.jpeg]
           You're a Diamond, dear  
            They can't break you
    
پاسخ }
سپاس شده توسط: tabasom ، حنانه ، hasti ، Foetus ، Farhad
#52
با گوششی وصلم1334635402
مثل عکس لود میشش
22 برای شروع لازم نیست عالی باشی
اما برای عالی شدن باید شروع کنی 22
پاسخ }
سپاس شده توسط: پانی ، حنانه ، Foetus ، Farhad
#53
آخ جون شکلک جدید
ایولللل
پاسخ }
سپاس شده توسط: حنانه ، پانی ، Foetus ، Farhad
#54
[عکس: out-of-place-smiley.gif?1292867648]
کار نمیکنه!
پاسخ }
سپاس شده توسط: پانی ، Foetus ، Farhad
#55
(11-10-2015، 05:32 PM)sima نوشته: [عکس: out-of-place-smiley.gif?1292867648]
کار نمیکنه!

کار میکنه ها  [عکس: computer-man-smiley.gif?1292867574]
پاسخ }
سپاس شده توسط: حنانه ، پانی ، Farhad
#56
(11-10-2015، 05:41 PM)hasti نوشته:
(11-10-2015، 05:32 PM)sima نوشته: [عکس: out-of-place-smiley.gif?1292867648]
کار نمیکنه!

کار میکنه ها  [عکس: computer-man-smiley.gif?1292867574]
درسته کار میکنن
من فایر فاکسم قدیمیه
باید از کرم استفاده کنم.
C09f68
پاسخ }
سپاس شده توسط: KING ، پانی ، Foetus ، Farhad
#57
اینا شکلکایه که من دوست دارم مربوط به یه شحصیت کارتونی به نام Ed.

[عکس: 4hg0_1.jpg]   [عکس: sbf0_d.jpg]   [عکس: 8nov_b.jpg]   [عکس: 71hj_2.jpg]   

[عکس: laugh.gif][عکس: lol.gif][عکس: smile.gif][عکس: wink.gif][عکس: cool.gif][عکس: normal.gif][عکس: whistling.gif][عکس: redface.gif][عکس: sad.gif][عکس: cry.gif][عکس: surprised.gif][عکس: confused.gif][عکس: sick.gif][عکس: shocked.gif][عکس: sleeping.gif][عکس: tongue.gif][عکس: rolleyes.gif]
[عکس: connie_49.gif]
پاسخ }
سپاس شده توسط: hasti ، Foetus ، Farhad ، KING ، پانی ، adrian2020
#58
hello

این کی اضافه شد 04


[عکس: dg0b_lingoes.net.ico.gif]


[عکس: bjkl_biggrin.gif][عکس: g0yl_dodgy.gif][عکس: ud95_angry.gif]


اینجا هم چیزای خوبی هست
http://unicodeemoticons.com/index.htm
پاسخ }
سپاس شده توسط: Farhad ، پانی ، hasti ، adrian2020


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان