رتبه موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقیاس هری بنجامین
#1
در اين مطلب مقیاس هری بنجامین را توضيح ميدهيم و در اخر به اين نكته ميرسيم كه ترنسكشوال های واقعی چه كسانی هستند و متوجه ميشويم كه افراد زيادی وجود دارند كه شباهت زيادی به ترنسها دارند ولی تفاوت های اساسى زيادی نيز دارند
قبل از ادامه مطلب ذكر چند نكته الزامی است:
١.اين مطلب صرفا اموزشی است و استفاده های ديگر از ان مسئوليتی را متوجه انجمن نخواهد كرد
٢. به دليل استفاده از اصطلاحات جنسی و مطالب ان، خواندن اين مطلب به افراد زير ١٥ سال توصيه نمی شود و ممنوع است
٣. اين مطلب ترجمه ای از نويسندگان خارجی است و تا حد امكان سعی بر هماهنگی ان با محيط ايران شده است ولی ممكن است بعضی مطالب ان با ايران سازگاری نداشته باشد
٤. انتشار اين مطلب به هر نوع مجاز بوده و به اگاهى جامعه كمك خواهد كرد
حق معنوی مترجم( انجمن ترنس گمنام) بر عهده شما


مقياس هويت جنسی هری بنجامين تلاشى برای دسته بندی و فهميدن انواع ترنس وستيت ها و ترنسكشوال ها كه اندام جنسی مردانه دارند است كه شامل هفت شاخص است (٣شاخص برای ترنسوستيت ها ، ٣شاخص براي ترنسكشوال ها و يك شاخص برای مردان معمولی).
در مقياس هری بنجامين ، مقياس ديگری نيز استفاده ميشود كه به ان مقياس گرايش جنسى kinsey گفته می شود
ابتدا لازم است تا مقياس kinsey را نشان دهيم
٠.منحصرا دگرجنس گرا است و به هيچ عنوان هم.جنس.گرا نيست
١.غالبا دگرجنس گرا و به صورت ضمنی همجنسگرا است
٢.غالبا دگرجنس گرا و كمی هم.جنس.گرا است
٣. هم دگرجنس گرا و هم هم.جنس.گرا است (bisexual)
٤.غالبا هم.جنس.گرا و كمی دگرجنس گرا است
٥.غالبا هم.جنس.گرا و به صورت ضمنی دگرجنس گرا است
٦.منحصرا هم.جنس.گرا است و به هيچ عنوان دگرجنس گرا نيست
[عکس: 89127022831102130851.jpg]
لازم به ذكر است مقياس kinsey بر اساس جنسيت جسمی است. به عنوان مثال شماره ٥ به اين معنا است كه يك فرد اكثرا به همجنس فيزيكی خود (جدا از اينكه تصور ميكند خود يك زن است يا مرد) گرايش دارد و بسيار كم به جنس مخالف فيزيك خود ( جدا از اينكه تصور ميكند خودش زن است يا مرد) گرايش دارد. يعنی اين مقياس تنها به اندام های جنسی توجه دارد و به تفكر ذهنی فرد كه ايا يك زن است يا يك مرد هيچ توجهى ندارد

اكنون به سراغ مقياس هری بنجامين ميرويم

حالت اول: ترنس وستيت (غير واقعی)
جنسيت ذهنی فرد: مردانه
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: پوشش مردانه، گاهی اوقات پوشش جنس مخالف و زندگى در نقش يك مرد معمولی
رفتار جنسى فرد: يك دگرجنس خواه ، bisexual يا يك همجنس خواه است و تغيير پوشش تنها برای فانتزی های ذهنی خودش است
مقياس kinsey: صفر تا ٦
احتياج به جراحى تغيير جنسيت: مايل به انجام ان نيست واحتياجى ندارد
احتياج به هورمون درمانی: مايل به انجام ان نيست و احتياجى ندارد
احتياج به روان درمانى: مايل به انجام ان نيست يا احتياجى به ان ندارد
نكته : تغيير پوشش به صورت كم و گهگاه انجام ميدهد

حالت دوم: ترنس وستيت ( علاقه مند)
جنسيت ذهنی فرد: مردانه
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: به صورت يك مرد زندگی ميكند و و تغيير پوشش را به صورت دوره ای و در بعضی مواقع انجام ميدهد،در زير پوشش مردانه از پوشش زنانه استفاده ميكند
رفتار جنسی فرد: يك دگرجنس خواه و در بعضی مواقع به صورت خفيف bisexual. احساس گناه ميكند و گاهی اوقات از اين كار دست ميكشد
مقياس kinsey: صفر تا ٢
احتياج به جراحی تغيير جنسيت: به هيچ عنوان
احتياج به هورمون درمانی : به صورت خفيف علاقه مند است. استفاده از هورمون برای درمان اين فرد مفيد است
احتياج به روان درمانى: به ان احتياج دارد و كمك ميكند
نكته: گاهی از رفتار زنانه و مردانه تقليد ميكند و ممكن است اسم نيزبرای خود انتخاب كند

حالت سوم: ترنس وستيت (واقعى)
جنسيت ذهنی فرد: مردانه ( ولی با عتقاد كمتری نسبت به حالت اول و دوم و شك به يقين)
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی:هميشه از پوشش زنانه استفاده می كنند و يا هر زمان موقعيت استفاده از پوشش زنانه داشته باشند اين كار را انجام ميدهند و اگر هيچ شانسی نداشته باشند در زير پوشش مردانه از پوشش زنانه استفاده ميكنند، تا حد امكان به صورت يك زن زندگی ميكنند
رفتار جنسی فرد: يك دگر جنس خواه ، به جز زمانی كه پوشش خود را عوض ميكنند
مقياس kinsey: صفر تا ٢
احتياج به جراحی تغيير جنسيت:در حقيقت ان را رد ميكند و مايل نيست ولی از فكر كردن به ان لذت ميبرد
احتياج به هورمون درمانی: به عنوان يك تجربه و امتحان به ان علاقه دارد
احتياج به روان درمانى: معمولا به درمان فرد كمك ميكند
نكته: ممكن است تصور كند ٢ شخصيت دارد. به ترنسكشوال بودن علاقه دارد

حالت چهارم: ترنسكشوال ( بدون جراحى)
جنسيت ذهنی فرد: قاطع نيست. مردد است بين ترنس وستيت بودن و ترنسكشوال بودن
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: هرگاه فرصت كند به پوشش جنس مخالف در می ايد تا مقداری از نارضايتی خود را كم كند. گاهی يك مرد و گاهی يك زن است
رفتار جنسی فرد: حس جنسی كم دارد، ممكن است حتی دچار بی ميلی جنسی باشد، تا حدودی نارضايتی جنسی دارد، ممكن است يك bisexual باشد. حتی ممكن است ازدواج كند و بچه دار شود
مقياس kinsey: ١ تا ٤
احتياج به جراحی تغيير جنسيت: به ان علاقه دارد ولی هيچ گاه تقاضای انجام ندارد
احتياج به هورمون درمانی: به ان نياز داد تا رفتار و احساسات خود را به حالت نرمال بازگرداند
احتياج به روان درمانی: تنها برای راهنمايی و گرنه يا ان را نمی پذيرد و يا تاثيری نخواهد داشت
نكته: زندگی اجتماعی وی شديدا تحت تاثير از محيط زندگی شخص است

حالت پنجم: ترنسكشوال واقعی ( با شدت متوسط)
جنسيت ذهنی فرد: زنی كه در جسم مردانه اسير شده است
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: تا حد امكان به صورت يك زن با مسئوليت های اجتماعی يك زن زندگی ميكند و پوش زنانه تا حدودی نارضايتی وی را كم ميكند و نارضايتی جنسی دارد
رفتار جنسی فرد: حس جنسی كم دارد غالبا به هم.جنس.گرايی كشش دارد ( منظور هم جنس فيزيكی است يعنی به مرد گرايش دارد)
مقياس kinsey: ٤تا ٦
احتياج به جراحی تغيير جنسيت: برای ان درخواست ميدهد و ان را اعلام ميكند
احتياج به هورمون درمانی: برای تغيير ظاهر و مقدمه جراحی تغيير جنسيت به ان احتياج دارد
احتياج به روان درمانی: ان را رد ميكند و هيچ تاثيری بر وی ندارد و تنها به مشاوره برای راهنمايی گوش ميدهد
نكته: در ارزوی جراحی تغيير جنسيت است و برای ان تلاش ميكند

حالت ششم: ترنسكشوال واقعی ( با شدت بالا)
جنسيت ذهنی فرد: زنانه ، با وجود تمام وارونگی های فيزيكی
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: تا حد امكان به صورت يك زن و مسئوليت های اجتماعی يك زن زندگی ميكند و نارضايتی جنسی شديد دارد و پوشش زنانه وی را كاملا راضی نميكند
رفتار جنسی فرد: شديدا و تنها مايل به رابطه عاشقانه با يك مرد به عنوان يك زن معمولی است، ممكن است ازدواج كند و مايل به بچه دار شدن است
مقياس kinsey: ٦
احتياج به جراحی تغيير جنسيت: مصرانه و شديدا مايل به انجام ان است و در اكثر مواقع به ان دست پيدا ميكند
احتياج به هورمون درمانی: برای ارامش و راحتی به ان نياز دارد (تغيير صفات ثانويه)
احتياج به روان درمانی: تنها برای ارامش و راهنمايی
نكته: از اندام های جنسی مردانه خود به شدت نفرت دارد و در صورت نا اميد شدن از تغيير جنسيت ممكن است اقدام به قطع عضو و صدمه به خود كند

هری بنجامين در ادامه ياداور ميشود كه اين حالات قطعا شش نوع نيست و ممكن است حالات ديگری نيز باشد كه شفاف و واضح نيستند
ديدگاه ها مدرن در مورد مسايل هويت جنسی با ديدگاه هری بنجامين متفاوت است و گرايش جنسی را به عنوان معيار تفاوت ترنس وستيت و ترنسكشوال حذف كرده اند. و همچنين ترنس وستيت علاقه مند ( حالت دوم) را از اين طيف حذف كرده اند و به عنوان پديده ای مجزا ان را بررسی ميكنند ولى با اين وجود مقياس بنجامين هنوز مقياس قوى براى دسته بندى ترنسكشوالها و ترنسوستيت ها است

همانطور كه مشاهده شد ترنسهاى واقعى تنها به حالت پنجم و ششم گفته ميشود و حالتهاى ديگر با وجود شباهت زياد به ترنسها تفاوت هاى اساسى زيادى دارند و به عنوان ترنسكشوال شناخته نميشوند.
حالت چهارم نیز با اینکه ترنسکشوال خوانده میشود ولی شدت بسیار کمی دارد و در ایران به این گونه افراد مجوزی اعطا نمیشود
در اديان الهى ، اسلام شيعه تنها حالت هاى پنجم و ششم را تاييد كرده و حكم به بلامانع بودن تغيير جنسيت در اين افراد را داده است و متاسفانه مسيحيت و يهود هيچ يك از اين حالت ها را تاييد نميكنند

منابع:
http://www.genderpsychology.org
Benjamin, H. (1966). The transsexual phenomenon. New York: Julian Press, page 23.
http://www.kinseyinstitute.org
پاسخ }
#2
مقیاس هری بنجامین فقط برای بیان حالت های ام تو اف هاست؟
نمیشه از این مقیاس برای بیان حالات اف تو ام ها استفاده کرد؟
آفتاب را دوست دارم
باران را دوست دارم
من رنگین کمانم


پاسخ }
#3
ميشه این مطلب رو به ترنس های مرد نیز بسط داد. 
معمولا در تحقیقات ترنس های زن بیشتر مورد تحقیق قرار میگیرند چون فراوانی بیشتری دارند
محتا (مرکز حمایت از تراجنسی‌های ایرانی)
پاسخ }
#4
[عکس: 1956378b6pnwj7ug5.gif]
زنده باد دختران!
خانما پرچمشون بالاست!
پروانگی تو آرزوی من است ای هم قبیله
پاسخ }
#5
خانوما که کلا همه جا رو فتح کردن !!!
اندوه که از حد بگذرد ، جایش را میدهد به یک بی اعتنایی مزمن ....
پاسخ }
#6
سلام آبجی مهتا،مرسی بابت سایت پر بارتون و یک خسته نباشی از ته دلم و دادن صدها81 بابت زحتماتی که برای ما میکشید،در ظمن مهتا جان به کمک شما من در این سایت خواهر و برادرهای هم دردی را پیدا کردم و به توسط آنها بار غمم را توانستم تا حد زیادی کم کنم.
من در حالت 5 از این مقیاس قرار داشته دارم(حداقل بدون رفتن پیش روانشناس 70 درصد مطمئن هستم)
[عکس: 1xt_33480998_2180148292221571_4684148271399043072_n.jpg]
پاسخ }
سپاس شده توسط: Mahtaa ، AmirAliA2 ، maryam ، Aramesh ، aynaz.
#7
محتا جان یک سوال فرد بر اساس چه ازمونی در این این مقیاس ها قرار میگیره منظورم اینه تست خاصی داره یا اینکه مشاور با شناخت خودش فرد رو در این شاخص ها قرار میده؟ 
پاسخ }
سپاس شده توسط: AmirAliA2 ، علیرضا ، maryam ، حنانه ، binamegharib
#8
سلام انای عزیز. نه تست و ازمون خاصی وجود نداذه و پزشک با سوال به این نتیجه میرسه. البته از این دسته بندی زیاد استفاده نمیشه چون حالت های خیلی بیشتری وجود داره و این دسته بندی نمیتونه همش رو بیان کنه
محتا (مرکز حمایت از تراجنسی‌های ایرانی)
پاسخ }
سپاس شده توسط: deldadeh ، Anna Rojina ، حنانه ، binamegharib
#9
محتا جان من با این مقیاس مشکل دارم
ببین الان من تو حالت چهارم هستم ولی این یه موردش اصلا درمورد من صدق نمیکنه :
نقل قول: رفتار جنسی فرد: حس جنسی كم دارد، ممكن است حتی دچار بی ميلی جنسی باشد، تا حدودی نارضايتی جنسی دارد، ممكن است يك bisexual باشد. حتی ممكن است ازدواج كند و بچه دار شود
من میل جنسیم کم نیست
و به دخترها هیچ میلی چه جنسی و چه عاطفی ندارم
میشه این رو توضیح بدی چطوریه
پاسخ }
سپاس شده توسط: حنانه
#10
وای من جزع دسته شیش هستم1358858691
دارم دیوونه میشم که تا دو یا سه سال دیگه شرایط عمل ندارم6ae4d5..
 دل ارام گیرد با یاد خدا
[عکس: IMG_20150711_WA0050.jpg]
[عکس: mmexport1378223012472_1.jpg]
پاسخ }
سپاس شده توسط: BanooAlisaa ، حنانه ، Benyamin5


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مقیاس کینزی Mahtaa 6 8,132 11-24-2017، 08:53 PM
آخرین ارسال: ArvivrA

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان