محتا

نسخه‌ی کامل: لغتنامه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

لغتنامه

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. فرق بین سیسجندر و استریت و توضیح کامل هرکدام (13 پاسخ‌ها:)
 2. دگرجنس‌پوشی (25 پاسخ‌ها:)
 3. جراحی مونث سازی چهره (64 پاسخ‌ها:)
 4. اف تو ام، ترنس مرد (10 پاسخ‌ها:)
 5. دگرباش (1 پاسخ:)
 6. ............. (8 پاسخ‌ها:)
 7. تفاوت homo.s.e.x.ual با tran.s.e..x.ual (38 پاسخ‌ها:)
 8. تراجنس‌هراسی (2 پاسخ‌ها:)
 9. طیف (45 پاسخ‌ها:)
 10. واژه نامه جنسی (6 پاسخ‌ها:)
 11. صدا درمانی (28 پاسخ‌ها:)
 12. تغییر جنسیت یا تطبیق جنسیت(O_o) (4 پاسخ‌ها:)
 13. ام تو اف، ترنس زن (3 پاسخ‌ها:)
 14. s.e.x و Gender (3 پاسخ‌ها:)
 15. باینری جنسیت (5 پاسخ‌ها:)
 16. زنان زن متولد می شوند (10 پاسخ‌ها:)
 17. کاريوتيپ نمونه‌هاى خونى (0 پاسخ‌ها:)
 18. مراحل تغییر (1 پاسخ:)
 19. واژه شناسی (0 پاسخ‌ها:)
 20. هویت جنسیتی (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2