محتا

نسخه‌ی کامل: سوالت شرعی و فتواها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سوالت شرعی و فتواها

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. پاسخگویی به سؤالات شرعی (137 پاسخ‌ها:)
 2. ارتباط با دفاتر مراجع عظام تقلید (4 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. Amnesty Worldwide honors Colin Kaepernick for protests (0 پاسخ‌ها:)
 2. "حقیقت سیاره عذاب از آیات محکم کتاب که ذکر خردمندان است planet-x .. (0 پاسخ‌ها:)
 3. ↓تغییر جنسیت و نعمت های بهشتی↓ (40 پاسخ‌ها:)
 4. حکم شرعی پوشش (23 پاسخ‌ها:)
 5. جراحی تغییر جنسیت صوری و حقیقی چیست؟ (85 پاسخ‌ها:)
 6. چگونگی وجود جن و امکان ارتباط با انسان (35 پاسخ‌ها:)
 7. حکم شرعی ارتباط وگفتگوی ترنسها با دیگران (40 پاسخ‌ها:)
 8. تراجنسی در نگاه مقام معظم رهبری (32 پاسخ‌ها:)
 9. کتاب «تغییر جنسیت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(س)» (0 پاسخ‌ها:)
 10. فتوای تاریخی امام خمینی ره در مورد تغییر جنسیت (0 پاسخ‌ها:)
 11. نظر فقهای شیعه در مورد تغییر جنسیت (11 پاسخ‌ها:)
 12. ◘◘◘◘آیا ممکن است در آخرت مرد به زن و یا زن به مرد تغییر جنسیت داده شود◘◘◘◘ (21 پاسخ‌ها:)
 13. آیا پیامبر ما را لعنت کردند؟ (29 پاسخ‌ها:)
 14. صیغه ی محرمیت (5 پاسخ‌ها:)
 15. درک بالای حضرت امام خمینی( ره )از روح (17 پاسخ‌ها:)
 16. رابطه عاطفی دختر ترانس با مرد straight (25 پاسخ‌ها:)
 17. سوال در مورد حکم شرعی تغییر جنسیت (24 پاسخ‌ها:)
 18. 100سال پیش که تعقیر جنسیت نبوده تراجنسیتی ها چهکار باید می کردند (7 پاسخ‌ها:)
 19. حکم فقهی تغییر جنسیت (1 پاسخ:)
 20. نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد چگونگی اعمال شرعی ترنس ها (55 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2