محتا

نسخه‌ی کامل: چه کسی خبر داره از محتایی بودن من
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6
همسر  من خبر دارن که من تو محتا عضوم و با بچه ها در ارتباطم میکه از وقتی عضو شدی آرومتر شدی کمتر بهانگیری میکنی

برادر کوچیکترم خبر دارن اونم چون هر روز میومد مینشت پشت امیوترم بهش کفتم تا فضولی نکنه و اعصابم راخت باشه
پدر و مادر و خواهرانم و خانومم
تقریبا 10 نفر از دوستانم.
مامانم و خواهرام
کل خانواده 33نفریمون،2نفرازدکترای درمانگاهمون،زینب،دختر همسایه روبروییمون،دخترخاله ام،یکی از فامیلامون توشمال،چندتاازدوستام توتهران ودختریکی از دوستام،ویه دوستم تواردبیل
همه خبر دارن الان دیگه ...
هیچ کس...

من یک واقعیت مجازی هستم...
بزارید من بگم...من خودم میدونم خدا میدونه..بابام جدیدا تا حدی میدونه..عشق نامردم که ترکم کرد رفت میدونست..پسرخاله ی گلم میدونه...پسر دختر عمم میدونه...داداش حمیدرضام (داداش واقعیم نیستا من تو مدرسه بهش میگم داداشی چون مراقبمه) میدونه.یکی از صمیمی ترین دوستام میدونه...یکی دیگه هم...مشاور مدرسمون میدونه...دکترام میدونن همین
داداش sina1358858691
من فقط خواهرم میدونه با یکی از دوستام
مامانم عزیزم که تنها کسیه که همه همه همه رازامو میدونه
خواهر کوچولوم (20 سالشه خودم بزرگش کردم و تنها خواهرمه... همیشه خواهر کوچولوم میمونه)
و یکی از عزیزترین دوستام عباس که از تو خوابگاه ساهای سال قبل، به دردام گوش کرد و همیشه برادر بزرگم بوده تا الان

بهمراه شما دوستان ترنسم و هانی عزیزترین دوست ترنسم که مهتایی نیست1402294310
صفحات: 1 2 3 4 5 6