محتا

نسخه‌ی کامل: ترنسکشوال در مقابل ترنسجندر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2

Mahtaa

پیش از این درباره اینکه ترنسکشوال ها خود را عضو ترنسجندر ها و دسته بندی اختلال هویت جنسی نمیدانند صحبت کردیم

در این مطلب به دلایل این موضوع میپردازیم

پيش از ادامه ذكر چند نكته لازم است:
١. اين مقاله صرفا اموزشى است و استفاده هاى ديگر از ان مسئوليتى را متوجه انجمن نخواهد كرد
٢.انتشار اين مقاله به هر شكل مجاز بوده و به اگاهى جامعه كمك خواهد كرد
حق معنوى مترجم و گرد اورنده ( انجمن ترنس گمنام ) به عهده شما

Sara Wilcox
"اغلب مردم تصور ميكنند اصطلاحات ترنسكشوال و ترنسجندر را ميتوان به جاى هم به كار برد و تفاوتى ندارند زيرا اكثر افراد به صورت يك غلط مصطلح اين دو را جا به جا ميكنند ولى تفاوت اين دو بسيار ظريف است" اين بخشى از گفته هاى پروفسور sara wilcox جامعه شناس دانشگاه kent state است.
وى ترنسكشوال را اينگونه تعريف ميكند: فردى كه به صورت يك زن يا مرد شناخته ميشود ولى هويت جنسى وى (gendr ) با هويت جسمى وى (s.e.x) در تضاد است. ممكن است وى با اندام مردانه به دنيا بيايد و كروموزوم هاى XY كامل داشته باشد ولى خود را يك زن تصور كند. ترنسكشوال يك اصطلاح خاص و منحصر به فرد است كه به افرادى اطلاق ميشود كه با درمان هاى پزشكى ( شامل هورمون و جراحى) اندام جسمى خود را با هويت جسمى خويش سازگار ميكنند.

و ترنسجندر را اينگونه تعريف ميكند: ترنسجندر شامل طيف وسيعترى از حالات جنسى ميشود ، ترنسجندر شامل طيف وسيع ترى ميشود كه جنسيت مبهمى دارند كه اين ابهام ممكن است در اثر رفتار، پوشش، هويت جنسى و يا استاندارد هاى جنسيتى باشد كه نميشود به راحتى اين افراد را به گروه زن يا مرد تقسيم كرد، ترنسجندر اصطلاح وسيعى است كه شامل ترنسكشوال ها ، دگر پوشها و دو جنسيتى ها( هرمافروديت) و تمام كسانى كه جنسيت مبهمى دارند ميشود.
وى در اخر به اين نكته تاكييد ميكند كه به هيچ عنوان اصطلاح ترنسكشوال و ترنسجندر قابل تعويض و جايگزينى نيستند

سايت diffen.com جدول جالبى براى اين تفاوت تهيه كرده است
[عکس: 82305232987008805598.jpg]
تفاوت هاى اساسى: ترنسجندر به عنوان يك اسم عام براى افرادى استفاده ميشود كه هويت جنسى و روحى خود را جدا از قوانين مرسوم جنسيت ميدانند كه شامل زير گرو هايى همچون crossdressers, bigender , androgyne و. ... ميشود كه ترنسكشواليسم را نيز زير پوشش خود قرار ميدهد ولى اين تضاد ترنسكشواليسم و ترنسجندريسم از انجا سرچشمه ميگيرد كه ترنسكشوال ها به هيچ وجه اين مطلب را كه دچار اختلال هويت جنسى هستند نميپذيرند البته اين مطلب تا حدودى درست است زيرا تمام ترنسجندر ها در هويت جنسى خود (gender)دچار مشكل هستند ولى ترنسكشوالها در هويت جنسى خود(gender) مطمئن هستند و تنها مايل به تغيير هويت جسمى خود (s.e.x) هستند.
حتى در نام گذارى ترنسكشوالها از دو كلمه trans به معناى مخالف و sexual به معناى هويت جسمى تشكيل شده است ولى در نام گذارى ترنسجندر ها از دو كلمه trans به معناى مخالف و gender به معناى هويت جنسى تشكيل شده است

جراحى تغيير : ترنسجندرها هيچ كدام مايل به تغيير جسم خود نيستند زيرا از اندام هاى جنسى خود راضى هستند ولى ترنسكشوالها بر خلاف بقيه ترنسجندرها از اندامهاى جنسى خود ناراضى هستند و دست به تغيير ان و تطبيق اين با هويت جنسى خود (gender) ميزنند.

درمان هاى پزشكى: ترنسجندرها تماما اقدامات پزشكى و دارويى را انجام ميدهند تا جسم خود را بين زن و مرد بودن قرار دهند و تابو هاى جنسيتى را بشكنند ولى ترنسكشوالها اقدامات پزشكى را به اين خاطر انجام ميدهند تا جسم خود را به يكى از دو گروه مرد يا زن ملحق كند و خود را به قوانين مرد يا زن بودن ملحق كند و از بينابين بودن رها شود

مجموعه اين تضاد ها باعث ميشود تا ترنسكشوالها خود را از ترنسجندر ها جدا ببينند و در تقابل با اين دسته بندى براى خود باشند

منابع:
ویکیپدیا
diffen.com
نوشته و مقاله پر معنایی بود
مگه داریم یکی بخواد هم زن باشه هم مرد
عجب.
دیگه ما ترنس سکشوال هارو درک نمیکنن. منم اینارو درک نمیکنم. ولی کاملا به این حس و روحشون احترام میزارم.و به جسمشون
(07-17-2012، 01:34 PM)Mahtaa نوشته: [ -> ]تفاوت ترنسجندر و ترنسکشوال:

[عکس: 82305232987008805598.jpg]
تمام ترنسجندر ها در هويت جنسى خود (gender)دچار مشكل هستند ولى ترنسكشوالها در هويت جنسى خود(gender) مطمئن هستند و تنها مايل به تغيير هويت جسمى خود (s.e.x) هستند.


جراحى تغيير : ترنسجندرها هيچ كدام مايل به تغيير جسم خود نيستند زيرا از اندام هاى جنسى خود راضى هستند ولى ترنسكشوالها بر خلاف بقيه ترنسجندرها از اندامهاى جنسى خود ناراضى هستند و دست به تغيير ان و تطبيق اين با هويت جنسى خود (gender) ميزنند.

درمان هاى پزشكى: ترنسجندرها تماما اقدامات پزشكى و دارويى را انجام ميدهند تا جسم خود را بين زن و مرد بودن قرار دهند و تابو هاى جنسيتى را بشكنند ولى ترنسكشوالها اقدامات پزشكى را به اين خاطر انجام ميدهند تا جسم خود را به يكى از دو گروه مرد يا زن ملحق كند و خود را به قوانين مرد يا زن بودن ملحق كند و از بينابين بودن رها شودسلام ببخشید من تا حدودی متوجه شدم
اما کامل نه


ترنسجندر یعنی بی هویتی جنسی؟
یعنی نه دخترن نه پسر؟
بعد عملی انجام میدن که جسمشون هم بی هویت بشه
یعنی جسمشون نه دختر باشه نه پسر؟
(12-22-2017، 05:30 AM)الناز2 نوشته: [ -> ]
(07-17-2012، 01:34 PM)Mahtaa نوشته: [ -> ]تفاوت ترنسجندر و ترنسکشوال:

[عکس: 82305232987008805598.jpg]
تمام ترنسجندر ها در هويت جنسى خود (gender)دچار مشكل هستند ولى ترنسكشوالها در هويت جنسى خود(gender) مطمئن هستند و تنها مايل به تغيير هويت جسمى خود (s.e.x) هستند.


جراحى تغيير : ترنسجندرها هيچ كدام مايل به تغيير جسم خود نيستند زيرا از اندام هاى جنسى خود راضى هستند ولى ترنسكشوالها بر خلاف بقيه ترنسجندرها از اندامهاى جنسى خود ناراضى هستند و دست به تغيير ان و تطبيق اين با هويت جنسى خود (gender) ميزنند.

درمان هاى پزشكى: ترنسجندرها تماما اقدامات پزشكى و دارويى را انجام ميدهند تا جسم خود را بين زن و مرد بودن قرار دهند و تابو هاى جنسيتى را بشكنند ولى ترنسكشوالها اقدامات پزشكى را به اين خاطر انجام ميدهند تا جسم خود را به يكى از دو گروه مرد يا زن ملحق كند و خود را به قوانين مرد يا زن بودن ملحق كند و از بينابين بودن رها شودسلام ببخشید من تا حدودی متوجه شدم
اما کامل نه


ترنسجندر یعنی بی هویتی جنسی؟
یعنی نه دخترن نه پسر؟
بعد عملی انجام میدن که جسمشون هم بی هویت بشه
یعنی جسمشون نه دختر باشه نه پسر؟
نه عزیزم اونجوری نیس ک
عمل نمیکنن ک عوض شن و بین پسر و دختر قرار بگیرن
چون ساختار مغزیشون یجوریه ک بین دختر و پسر بودن گیر کردن ینی تو بعضی موارد میخان پسر باشن و تو بعضی موارد دیگر میخان دختر باشن
دقیقا نمیشه درباره این دسته زیاد نظر داد چون بدترین حالت محسوب میشه من خودمم مشکوک به ترنسجندر هستم البته یکی از روانشناس ها اینجوری گف آخه ازم پرسید میخای عمل کنی؟ منم واقعیت چون از عمل میترسم و عوارض و مشکلات بعد عمل رو میدونم ومیترسم شاید وضع از اینکه هس بدتر شه بهش گفتم نه به همین خاطر الآن باید بیشتر حرف بزنیم ببینیم بعدش چی میشه!
(12-22-2017، 10:21 PM)Q.u.e.e.n نوشته: [ -> ]
(12-22-2017، 05:30 AM)الناز2 نوشته: [ -> ]
(07-17-2012، 01:34 PM)Mahtaa نوشته: [ -> ]تفاوت ترنسجندر و ترنسکشوال:

[عکس: 82305232987008805598.jpg]
تمام ترنسجندر ها در هويت جنسى خود (gender)دچار مشكل هستند ولى ترنسكشوالها در هويت جنسى خود(gender) مطمئن هستند و تنها مايل به تغيير هويت جسمى خود (s.e.x) هستند.


جراحى تغيير : ترنسجندرها هيچ كدام مايل به تغيير جسم خود نيستند زيرا از اندام هاى جنسى خود راضى هستند ولى ترنسكشوالها بر خلاف بقيه ترنسجندرها از اندامهاى جنسى خود ناراضى هستند و دست به تغيير ان و تطبيق اين با هويت جنسى خود (gender) ميزنند.

درمان هاى پزشكى: ترنسجندرها تماما اقدامات پزشكى و دارويى را انجام ميدهند تا جسم خود را بين زن و مرد بودن قرار دهند و تابو هاى جنسيتى را بشكنند ولى ترنسكشوالها اقدامات پزشكى را به اين خاطر انجام ميدهند تا جسم خود را به يكى از دو گروه مرد يا زن ملحق كند و خود را به قوانين مرد يا زن بودن ملحق كند و از بينابين بودن رها شودسلام ببخشید من تا حدودی متوجه شدم
اما کامل نه


ترنسجندر یعنی بی هویتی جنسی؟
یعنی نه دخترن نه پسر؟
بعد عملی انجام میدن که جسمشون هم بی هویت بشه
یعنی جسمشون نه دختر باشه نه پسر؟
نه عزیزم اونجوری نیس ک
عمل نمیکنن ک عوض شن و بین پسر و دختر قرار بگیرن
چون ساختار مغزیشون یجوریه ک بین دختر و پسر بودن گیر کردن ینی تو بعضی موارد میخان پسر باشن و تو بعضی موارد دیگر میخان دختر باشن
دقیقا نمیشه درباره این دسته زیاد نظر داد چون بدترین حالت محسوب میشه من خودمم مشکوک به ترنسجندر هستم البته یکی از روانشناس ها اینجوری گف آخه ازم پرسید میخای عمل کنی؟ منم واقعیت چون از عمل میترسم و عوارض و مشکلات بعد عمل رو میدونم ومیترسم شاید وضع از اینکه هس بدتر شه بهش گفتم نه به همین خاطر الآن باید بیشتر حرف بزنیم ببینیم بعدش چی میشه!


وای خدای من

پس هم دخترن هم پسر

بعدش عملی انجام میدن که جسمشون هم دختر باشه هم پسر؟خب بهش میگفتی بخاطر مشکلات و عوارضش میگی
چرا نگفتی؟؟

خب الان با مجوز عملت مخالفت کنن چی؟؟؟
(12-22-2017، 10:29 PM)الناز2 نوشته: [ -> ]
(12-22-2017، 10:21 PM)Q.u.e.e.n نوشته: [ -> ]
(12-22-2017، 05:30 AM)الناز2 نوشته: [ -> ]
(07-17-2012، 01:34 PM)Mahtaa نوشته: [ -> ]تفاوت ترنسجندر و ترنسکشوال:

[عکس: 82305232987008805598.jpg]
تمام ترنسجندر ها در هويت جنسى خود (gender)دچار مشكل هستند ولى ترنسكشوالها در هويت جنسى خود(gender) مطمئن هستند و تنها مايل به تغيير هويت جسمى خود (s.e.x) هستند.


جراحى تغيير : ترنسجندرها هيچ كدام مايل به تغيير جسم خود نيستند زيرا از اندام هاى جنسى خود راضى هستند ولى ترنسكشوالها بر خلاف بقيه ترنسجندرها از اندامهاى جنسى خود ناراضى هستند و دست به تغيير ان و تطبيق اين با هويت جنسى خود (gender) ميزنند.

درمان هاى پزشكى: ترنسجندرها تماما اقدامات پزشكى و دارويى را انجام ميدهند تا جسم خود را بين زن و مرد بودن قرار دهند و تابو هاى جنسيتى را بشكنند ولى ترنسكشوالها اقدامات پزشكى را به اين خاطر انجام ميدهند تا جسم خود را به يكى از دو گروه مرد يا زن ملحق كند و خود را به قوانين مرد يا زن بودن ملحق كند و از بينابين بودن رها شودسلام ببخشید من تا حدودی متوجه شدم
اما کامل نه


ترنسجندر یعنی بی هویتی جنسی؟
یعنی نه دخترن نه پسر؟
بعد عملی انجام میدن که جسمشون هم بی هویت بشه
یعنی جسمشون نه دختر باشه نه پسر؟
نه عزیزم اونجوری نیس ک
عمل نمیکنن ک عوض شن و بین پسر و دختر قرار بگیرن
چون ساختار مغزیشون یجوریه ک بین دختر و پسر بودن گیر کردن ینی تو بعضی موارد میخان پسر باشن و تو بعضی موارد دیگر میخان دختر باشن
دقیقا نمیشه درباره این دسته زیاد نظر داد چون بدترین حالت محسوب میشه من خودمم مشکوک به ترنسجندر هستم البته یکی از روانشناس ها اینجوری گف آخه ازم پرسید میخای عمل کنی؟ منم واقعیت چون از عمل میترسم و عوارض و مشکلات بعد عمل رو میدونم ومیترسم شاید وضع از اینکه هس بدتر شه بهش گفتم نه به همین خاطر الآن باید بیشتر حرف بزنیم ببینیم بعدش چی میشه!


وای خدای من

پس هم دخترن هم پسر

بعدش عملی انجام میدن که جسمشون هم دختر باشه هم پسر؟خب بهش میگفتی بخاطر مشکلات و عوارضش میگی
چرا نگفتی؟؟

خب الان با مجوز عملت مخالفت کنن چی؟؟؟
نمیدونم کلا گیج شدم
مجوز عمل هم باید اولش خونواده قبول کنن ک نمیکنن!متاسفانه
کلافم از بس از اینو اون خواستم بیان با خونوادم حرف بزنن ک دیگه روم نمیشه دوباره ازشون بخوام چون قبول نمیکنن ک نمیکنن
میخام فعلا اگه بشه هورمون تراپی رو شروع کنم تا بعد
واقعیتش من از ریش و سبیل (ایششششش) بدم میاد ولی چون پسرم کم کم میخاد دربیاد آخه مشکل اینه ک به صورتمم نمیخوره ریش و سبیل داشته باشم اصن نمیدونم ینی چی آخه یه خورده مو بالای لب یه خورده هم زیر چونه اگه این در نمیومد نمیشد؟!!
ترنسجندرها اگه جسمشون رو مطابقت بدن با جنسیتشون تازه مشکلاتشون چند برابر میشه 
همین جوریش به ترنسجندرها که اصلا گرا.. جنس.. نیست میگن شما برای وصول به مقاصد جنسی دست به چنین کاری میزنین
و القابی مثل لیدی بوی،هجرا و امثال اینهارو بهشون انتساب میدن 
ولی فکر میکنم با کمی مراعات در ظاهر و حضور موجه تر در اجتماع 
بشه این سوء نظر هارو کم رنگ تر کرد.
(12-22-2017، 10:37 PM)Q.u.e.e.n نوشته: [ -> ]
(12-22-2017، 10:29 PM)الناز2 نوشته: [ -> ]
(12-22-2017، 10:21 PM)Q.u.e.e.n نوشته: [ -> ]
(12-22-2017، 05:30 AM)الناز2 نوشته: [ -> ]
(07-17-2012، 01:34 PM)Mahtaa نوشته: [ -> ]تفاوت ترنسجندر و ترنسکشوال:

[عکس: 82305232987008805598.jpg]
تمام ترنسجندر ها در هويت جنسى خود (gender)دچار مشكل هستند ولى ترنسكشوالها در هويت جنسى خود(gender) مطمئن هستند و تنها مايل به تغيير هويت جسمى خود (s.e.x) هستند.


جراحى تغيير : ترنسجندرها هيچ كدام مايل به تغيير جسم خود نيستند زيرا از اندام هاى جنسى خود راضى هستند ولى ترنسكشوالها بر خلاف بقيه ترنسجندرها از اندامهاى جنسى خود ناراضى هستند و دست به تغيير ان و تطبيق اين با هويت جنسى خود (gender) ميزنند.

درمان هاى پزشكى: ترنسجندرها تماما اقدامات پزشكى و دارويى را انجام ميدهند تا جسم خود را بين زن و مرد بودن قرار دهند و تابو هاى جنسيتى را بشكنند ولى ترنسكشوالها اقدامات پزشكى را به اين خاطر انجام ميدهند تا جسم خود را به يكى از دو گروه مرد يا زن ملحق كند و خود را به قوانين مرد يا زن بودن ملحق كند و از بينابين بودن رها شودسلام ببخشید من تا حدودی متوجه شدم
اما کامل نه


ترنسجندر یعنی بی هویتی جنسی؟
یعنی نه دخترن نه پسر؟
بعد عملی انجام میدن که جسمشون هم بی هویت بشه
یعنی جسمشون نه دختر باشه نه پسر؟
نه عزیزم اونجوری نیس ک
عمل نمیکنن ک عوض شن و بین پسر و دختر قرار بگیرن
چون ساختار مغزیشون یجوریه ک بین دختر و پسر بودن گیر کردن ینی تو بعضی موارد میخان پسر باشن و تو بعضی موارد دیگر میخان دختر باشن
دقیقا نمیشه درباره این دسته زیاد نظر داد چون بدترین حالت محسوب میشه من خودمم مشکوک به ترنسجندر هستم البته یکی از روانشناس ها اینجوری گف آخه ازم پرسید میخای عمل کنی؟ منم واقعیت چون از عمل میترسم و عوارض و مشکلات بعد عمل رو میدونم ومیترسم شاید وضع از اینکه هس بدتر شه بهش گفتم نه به همین خاطر الآن باید بیشتر حرف بزنیم ببینیم بعدش چی میشه!


وای خدای من

پس هم دخترن هم پسر

بعدش عملی انجام میدن که جسمشون هم دختر باشه هم پسر؟خب بهش میگفتی بخاطر مشکلات و عوارضش میگی
چرا نگفتی؟؟

خب الان با مجوز عملت مخالفت کنن چی؟؟؟
نمیدونم کلا گیج شدم
مجوز عمل هم باید اولش خونواده قبول کنن ک نمیکنن!متاسفانه
کلافم از بس از اینو اون خواستم بیان با خونوادم حرف بزنن ک دیگه روم نمیشه دوباره ازشون بخوام چون قبول نمیکنن ک نمیکنن
میخام فعلا اگه بشه هورمون تراپی رو شروع کنم تا بعد
واقعیتش من از ریش و سبیل (ایششششش) بدم میاد ولی چون پسرم کم کم میخاد دربیاد آخه مشکل اینه ک به صورتمم نمیخوره ریش و سبیل داشته باشم اصن نمیدونم ینی چی آخه یه خورده مو بالای لب یه خورده هم زیر چونه اگه این در نمیومد نمیشد؟!!


وای آبجی حساس نباش خب

آبجی همراه با هورمون تراپی دم کرده برگ های نعنای خشک
با دم کرده رازیانه مصرف کن


تاثیرشون در زنانه سازی صورت و اندام فوق العاده ست.
این خانومی ک پیشنهاد ی چی دادن برا دوستمون بخاطر زنونه سازی چیزی درباره مردونه سازی صدا و چهره اینام میدونن ته ریش فلان دربیاریم ی صدای مردونه ترداشته باشیم
صفحات: 1 2