محتا

نسخه‌ی کامل: غصه داره وقتی...
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
غصه داره وقتی همه فکر میکنن از تو بیشتر میفهمن.
غصه داره وقتی میبینی ملت توی مسائلی که اصلا بهشون ربطی نداره دخالت میکنن.
غصه داره وقتی کسی ویروونیه عشقُ توی چشمام نمیبینه، تو هم مثل همه بودی تو هم من رو نفهمیدی،
غصه داره وقتی نمیتونی دردتو آشکار کنی....
غصه داره وقتی ترنس باشی و بخوای تظاهر به عادی بودن کنی!!!!
غصه داره وقتی در جواب برات مینویسه حالا ببینم چی میشه
غصه داره وقتی میری حرم امام رضا ، انقد زوار اومده  و شلوغ ه که ضریح رو نمیتونی ببینی حتی
1358858691
غصه داره وقتی میبینی تو روز روشن بهت دروغ میگن،
غصه داره وقت سفر تنها بمونی...اونم سخت ترین سفر زندگیت
غصه داره وقتی باید برای رسیدن به خودت قید خیلی چیزا که حق مسلمته روبزنی
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29