محتا

نسخه‌ی کامل: نشست تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
نشست تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی
نشست  تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی به اهتمام انجمن علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.


سخنرانان:
دکتر محسن صفری
استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر سید طه یحیوی
استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
و یکی از قضات برجسته ی دادگاه خانواده
مکان:
دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، سالن مصلی نژاد
زمان:
چهارشنبه 12 اسفندماه، از ساعت 14:30 الی 17