محتا
غصه داره وقتی... - نسخه قابل چاپ

+- محتا (http://www.forum.mahtaa.com)
+-- انجمن: بخش عمومی (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: صحبت خودمونی (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C)
+--- موضوع: غصه داره وقتی... (/Thread-%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


غصه داره وقتی... - nazi - 04-04-2014

غصه داره وقتی همه فکر میکنن از تو بیشتر میفهمن.


RE: غصه داره وقتی... - nazi - 04-04-2014

غصه داره وقتی میبینی ملت توی مسائلی که اصلا بهشون ربطی نداره دخالت میکنن.


RE: غصه داره وقتی... - nazi - 04-04-2014

غصه داره وقتی کسی ویروونیه عشقُ توی چشمام نمیبینه، تو هم مثل همه بودی تو هم من رو نفهمیدی،


RE: غصه داره وقتی... - amirali - 04-04-2014

غصه داره وقتی نمیتونی دردتو آشکار کنی....


RE: غصه داره وقتی... - کیوان - 04-04-2014

غصه داره وقتی ترنس باشی و بخوای تظاهر به عادی بودن کنی!!!!


RE: غصه داره وقتی... - nazi - 04-04-2014

غصه داره وقتی در جواب برات مینویسه حالا ببینم چی میشه


RE: غصه داره وقتی... - رویا بانو - 04-04-2014

غصه داره وقتی میری حرم امام رضا ، انقد زوار اومده  و شلوغ ه که ضریح رو نمیتونی ببینی حتی
1358858691


RE: غصه داره وقتی... - nazi - 04-04-2014

غصه داره وقتی میبینی تو روز روشن بهت دروغ میگن،


RE: غصه داره وقتی... - nazi - 04-05-2014

غصه داره وقت سفر تنها بمونی...اونم سخت ترین سفر زندگیت


RE: غصه داره وقتی... - nazi - 05-06-2014

غصه داره وقتی باید برای رسیدن به خودت قید خیلی چیزا که حق مسلمته روبزنی