محتا
صفحه کلید زندگی ... - نسخه قابل چاپ

+- محتا (http://www.forum.mahtaa.com)
+-- انجمن: سبک زندگی (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C)
+--- انجمن: زندگی با خلاقیت (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA)
+--- موضوع: صفحه کلید زندگی ... (/Thread-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C)

صفحات 1 2


صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-02-2014

«آ» : «آرامش» وقتی به سراغت می آید که «تلاش» کرده باشی.

«ا» : «اعتماد به نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه»!

«ب» : برای «بهتر» شدن زندگی ات، «بهتر» فکر کن!


«پ» : چرک نویس های زندگی ات گاهی به «پاک نویس» احتیاج دارند!


«ت» : «تفاهم» درک کردن نیازهای طرف مقابل است نه دانستن نیازهای خود!


«ث» : «ثابت قدم بودن»، یکی از راه های «موفقیت» است.


«ج» : «جرأت» با داشتن «ترس» به وجود می آید.


«چ» : «چگونگی برخورد با مشکلات و ناکامی ها» مهم است، نه خود مشکلات و ناکامی ها!


«ح» : «حاصل» هر زحمتی رحمت است؛ مطمئن باش!


«خ» : «خداوند» دنیا را به تو نشان می دهد؛ تو خودت را به خداوند نشان بده!


«د» : «داشتن ها» همیشه به انسان کمک نمی کنند؛ گاه این نداشتن هاست که موجب خلق آثار می شوند.


«ذ» : «ذره ذره ی» زندگی ات را شکرگزار باش!


«ر» : «رهاشدن» از درد، ابتدای پذیرفتن درد است.


«ز» : «زشت یا زیبا»؛ این بستگی به نگاه تو دارد.


«ژ» : «ژولیدگی و آشفتگی ظاهری» می تواند دلیلی بر ژولیدگی و آشفتگی درونی نیز باشد؛ از پایه شروع کن تا به اصل برسی.


«س» : «سلامتی»، ثروتی ست که ثروت های دیگر را جذب می کند.


«ش» : «شکرگزاری» یعنی رسیدن به «شادکامی».


«ص» : «صادقانه» زندگی کن؛ صادقانه جواب بگیر.


«ض» : جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است.

«ط» : «طاقت داشتن» در برابر سختی ها یعنی روزه داشتن تا هنگام افطار (سختی ها می روند و جسم و روح پیروز می شوند.)


«ظ» : «ظاهر» و باطن اگر به هم نزدیک شوند، آینه می شوی!

«ع» : «عشق» به زندگی ست نه عادت به زندگی.

«غ» : «غصه خوردن» هم چون سبزی نشسته است؛ غصه ها را بشور!

«ف» : «فاتح» فردای خود شدن، «امروز» را می طلبد.

«ق» : «قدرت» در دیدن معایب نیست؛ در گفتن محاسن است.

«ک» : «کمک کردن» به دیگران درحقیقت، یک نوع کنترل دردهای خودمان نیز هست.

«گ» : «گاهی» شعری زمزمه کن، عکس بگیر، مهمان دعوت کن، یادداشتی بنویس، گاهی از گِله و غصه دوری کن؛ ضرر نمی کنی!

«ل» : «لحظه های» قشنگ زندگی ات را تکرار کن!

«م» : «محبت» هم چون مادر، منتظر دعوت نمی ماند.

«ن» : «ناامیدی» از ندانستن است!

«و» : «وفای به عهد» اولین نشانه برای اعتماد دو قلب است.

«ه» : «هدیه ی» خداوند به انسان ،«عقل» اوست.

«ی» : «یاور» همیشه همراه، موبایل نیست؛ خداوند است!


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-02-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-03-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - Sina - 07-03-2014

چرا وقتی چاق هستیم باید باور کنیم لاغریم؟
چرا باید این تن رو دوست داشته باشم؟ ما فقط همدیگه رو به صورت موقتی تحمل میکنیم تا من یه فکری به حالش بکنم!...واقعا با گفتن این جمله ها حالت تهوعم از خودم بهتر نمیشه...احتمالا الان باید واسه خودم متاسف باشم؟RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-03-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-04-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-16-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-20-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-25-2014


RE: صفحه کلید زندگی ... - KING - 07-27-2014