محتا
نشست تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی - نسخه قابل چاپ

+- محتا (http://www.forum.mahtaa.com)
+-- انجمن: خبرچین (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86)
+--- انجمن: اخبار داخلی (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C)
+--- موضوع: نشست تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی (/Thread-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)نشست تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی - Aramesh - 02-29-2016

نشست تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی
نشست  تخصصی تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی به اهتمام انجمن علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.


سخنرانان:
دکتر محسن صفری
استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر سید طه یحیوی
استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
و یکی از قضات برجسته ی دادگاه خانواده
مکان:
دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، سالن مصلی نژاد
زمان:
چهارشنبه 12 اسفندماه، از ساعت 14:30 الی 17