محتا
هورمون درمانیMTF ترجمه مقالات خارجیBITA.MT - نسخه قابل چاپ

+- محتا (http://www.forum.mahtaa.com)
+-- انجمن: رسانه (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87)
+--- انجمن: نشریات (http://www.forum.mahtaa.com/Forum-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
+--- موضوع: هورمون درمانیMTF ترجمه مقالات خارجیBITA.MT (/Thread-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8CMTF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8CBITA-MT)

صفحات 1 2


RE: هورمون درمانیMTF ترجمه مقالات خارجیBITA.MT - Delaram - 10-13-2019

جز بدبختی چیزی ندارم بعد چند سال بعد عمل از هورمون متنفرم
ادم عصبی میکنه تمرکز ادمو خراب میکنه ادم احساسی میکنه و از همه بدتر کلیه کبد داغون میکنه
خدا به دادمون برسه


RE: هورمون درمانیMTF ترجمه مقالات خارجیBITA.MT - Bita.mt - 10-16-2019

(10-13-2019، 05:44 AM)Delaram نوشته: جز بدبختی چیزی ندارم بعد چند سال بعد عمل از هورمون متنفرم
ادم عصبی میکنه تمرکز ادمو خراب میکنه ادم احساسی میکنه و از همه بدتر کلیه کبد داغون میکنه
خدا به دادمون برسه

دقیقا ی وقتهای مغز فرمانهای اشتباه میده آدم گیج میزنه فشار عصبی بیشتر میشه و فرد دوست داره با همه دعوا کنه و مساله ای که گفتی واقعا درست گفتید تمرکز روی مسائل و تصمیمات اشتباه و عوارض بعدی....